BUDE AKO NEBOLO, časť II

Vážení priatelia, milovníci umenia, obchodní partneri;s potešením Vás pozývam na Novú scénu 23. júna o 19 tej na aukciu charitatívnej výstavy s názvom BUDE AKO NEBOLO, časť II. Hlavným symbolom výstavy je drevené koliesko, ktoré v tomto projekte zohralo úlohu netradičného “plátna” pre umelcov ako symbol, ktorý sprevádza aktivity OZ Súčasť života a je jeho hlavným signifikantným motívom.Aukcia bude prebiehať online na stránke https://turukartcollective.com/ponuka-diel/ a bude ukončená dražbou vystavených diel. Všetci zúčastnení výtvarníci sa vzdali nároku na honorár a celý výťažok z predaja bude venovaný OZ Súčasť života a organizácií JEDEN rodič.

Naša veľká vďaka patrí všetkým výtvarníkom, ktorí prijali účasť v tomto zmysluplnom projekte. Už 12 umeleckých objektov sa podarilo vydražiť. Veríme, že aj ďalšie umelecké objekty si nájdu nových nadšencov umenia a zároveň poslúžia dobrej myšlienke pomôcť vdovám/vdovcom a jednorodičom.

Vydražené diela, ktoré už nie sú v ponuke:
Jana Brisudová, Juraj Čutek, Pavol Dubina, Noémi Kolčáková Szakállová, Iveta Lederer, Igor Mosný, Ivan Pavle, Igor Piačka, Martin Šafárik, Michal Šuda, Alexej Vojtášek.
 

V dražbe ďalej pokračujú diela od výtvarníkov: 
Katarína Alexyová-Fígerová, Jana Benkovská, Miroslav Bezák, Vít Bojňanský, Martin Borodáč, Igi Brezo prvé dielo, Igi Brezo druhé dielo, Andrej Csillag, Jana Černá-Korkošová, Ladislav Černý, Peter Decheť, Roman Ďurček, Martin, Dzurek, Ivana Filkorová, Andrej Frič, Edita Harčová, Milan Herényi, Martin Iman, Jaro Jelenek, Štefan Jenčík, Noro Kelecsényi, Stanislav Kiča, Marián Komáček, Lívia Kožušková, Ján Lehotský, Milan Lukáč, Soňa Michaláková, Jaroslav Novák, Ondrej 4., Juraj Oravec, Ivana Orviská, Beata Palšovičová, Vladimír Petrík, Júlia Piačková, Štefan Polák, Eva Ploczeková, Barbara Prešinská, Andrea Príbytná Klimo, Pavel Siman, Ján Ťapák, Kateřina Tesařová, Maroš “TuSom Hruška”, Peter Uchnár, Ján Vajsábel, Veronika Weberová, Ingrid Zámečníková, Katarína Zemková, Milina Zimková, Peter Žanony.

KRÁTKE INFORMÁCIE O DRAŽBE:
Jednotná vyvolávacia cena každého diela je 700,00 Eur a bude priebežne aktualizovaná. Minimálne prihodenie je 20,00 Eur.Vaše ponuky je možné zasielať prostredníctvom stránky www.turukartcollective.com/ponuka-diel/ vyplnením formuláru “mám záujem” s Vašou maximálnou ponukou pri jednotlivých dielach. Posledné online prihodenie je možné 23.júna do 18.00. hod. Dražba bude ukončená na Novej Scéne 23. júna za účasti online dražiteľov ( pošleme pozvánku) a pozvaných hostí. Účasť je podmienená obdržaním pozvánky (pozvánka je neprenosná).

Teším sa na Vašu návštevu.

vytlačiť zdielať

Ďalšie novinky