O nás

Informácie

Turuk & Art Collective je združenie výtvarníkov moderného umenia, ktorého cieľom je sprostredkovať bližší pohľad na súčasné výtvarné umenie vo všetkých jeho formách od maľby, cez kresbu, grafiku a sochárstvo až po umelecké remeslo. Zámerom združenia je podporovať tvorbu nielen uznávaných umelcov, ale aj začínajúcich autorov zo Slovenska i zahraničia,  a tým prispievať ku zvyšovaniu významu výtvarného umenia.

Vďaka svojej činnosti zahŕňajúcej publikáciu výstavných katalógov združenie podporuje prehlbovanie dialógu medzi umelcami a verejnosťou a zdôrazňuje potrebu a hodnotu výtvarného umenia. Turuk & Art Collective prezentuje umelecké diela predovšetkým prostredníctvom krátkodobých výstav, vďaka čomu môže návštevníkom poskytnúť bohatší a rôznorodejší pohľad na súčasnú výtvarnú scénu.

Ambíciou Turuk & Art Collective je stať sa uznávanou inštitúciou, ktorá má v úmysle podporovať kvalitné výtvarné umenie, šíriť osvetu a osloviť široké spektrum návštevníkov vrátane zahraničných.

Kontakt

Turuk & Art Collective

Zámocká 22, 81101 Bratislava
Pozrieť mapu

+421 919 070 008
igor.turuk@igorturuk.com

Spolupracujúci kurátori:
Mária Horváthová
Dagmar Kudoláni Srnenská

Riaditeľ:
Sajado Eurovea Galleria- Vlasta Antalová

Manažment:
Igor Turuk