BUDE AKO NEBOLO, časť III

KRÁTKE INFORMÁCIE O DRAŽBE:

Jednotná vyvolávacia cena každého diela je 700,00 Eur a bude priebežne aktualizovaná. Minimálne prihodenie je 20,00 Eur. Vaše ponuky je možné zasielať vyplnením formuláru “mám záujem” s Vašou maximálnou ponukou pri jednotlivých dielach. Posledné online prihodenie je možné 22. novembra do 18:00 hod. Dražba bude ukončená v clube Penati od 18:30 za účasti online dražiteľov a pozvaných hostí. Účasť na dražbe je podmienená obdržaním pozvánky (pozvánka platí pre dve osoby a je neprenosná).