Ponuka diel

Ponorte sa do fascinujúceho sveta umenia. Ponúkame vám jedinečné umelecké diela, ktoré môžu obohatiť vašu zbierku, prípadne budú hodnotným darom pri významných udalostiach. S potešením Vás pozývame do T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery Bratislava na prehliadku charitatívnej výstavy 46 výtvarníkov s názvom BUDE AKO NEBOLO. Hlavným symbolom výstavy je drevené koliesko, ktoré v tomto projekte zohralo úlohu netradičného “plátna” pre umelcov ako symbol, ktorý sprevádza aktivity OZ Súčasť života a je jeho hlavným signifikantným motívom.
Výstava je prístupná od 6. do 29. septembra 2021 a bude ukončená dražbou vystavených diel.
Všetci zúčastnení výtvarníci sa vzdali nároku na honorár a celý výťažok z predaja bude venovaný OZ Súčasť života.

 

KRÁTKE INFORMÁCIE O DRAŽBE:
Výstava bude ukončená dražbou vystavených diel 29.septembra 2021 od 19:00 hod. v T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Jednotná vyvolávacia cena každého diela je 700,00 Eur a bude priebežne aktualizovaná. Minimálne prihodenie je 20,00 Eur.
Vaše ponuky je možné zasielať prostredníctvom tejto stránky vyplnením formuláru “mám záujem” s Vašou ponukou pri jednotlivých dielach už od 7.septembra. Posledné online prihodenie je možné 28.septembra do 23:59:59 hod.

Dražba bude ukončená v galérii 29.septembra 2021 za účasti dražiteľov a pozvaných hostí. Účasť na dražbe v T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery je podmienená zapojením sa do online dražby či Váš záujem o účasť aj s výberom diel, ktoré Vás zaujali, zaslaná na adresu gallery@topautopremium.sk do 28.9.2021.