BUDE AKO NEBOLO, časť II

KRÁTKE INFORMÁCIE O DRAŽBE:

Jednotná vyvolávacia cena každého diela je 700,00 Eur a bude priebežne aktualizovaná. Minimálne prihodenie je 20,00 Eur. Vaše ponuky je možné zasielať vyplnením formuláru “mám záujem” s Vašou maximálnou ponukou pri jednotlivých dielach. Posledné online prihodenie je možné 23.júna do 18:00 hod. Dražba bude ukončená na Novej Scéne 23. júna od 19:00 za účasti online dražiteľov a pozvaných hostí. Účasť na dražbe je podmienená obdržaním pozvánky (pozvánka platí pre dve osoby a je neprenosná).