Galovič-Gáspár Katarína - A LITTLE BElieVE, 2023

A LITTLE BElieVE, 2023. Acrystal, vysokoleštená hostia, 42x60x20 cm
Realizácia v bronze, cena 17.000 eur

mám záujem