Drahoš Alojz – Vzlet IV a V, 2010

Vzlet IV, liaty bronz, umelý kameň, v-169 cm
Vzlet V, liaty bronz, umelý kameň, v-191 cm

mám záujem