MLKVIK MIROSLAV – Dar života pred počatím. 2018

Akrylik. 108 x 44 x 61 cm

mám záujem