Finančníci prinášajú na Slovensko unikátnu výstavu Chimaera monstrosa

Pozornosť finančných riaditeľov pri spomaľujúcej sa ekonomike smeruje k inováciám aj umeniu.

Slovenská asociácia podnikových finančníkov, ktorá združuje finančných riaditeľov významných podnikov a odborníkov v oblasti financií, prináša do Bratislavy výstavu Aleša Krejču, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov fantazijného realizmu v stredoeurópskom výtvarnom umení, pod názvom Chimaera monstrosa. Až do 18.10.2019 bude výstava otvorená pre verejnosť v Carlton Savoy Art Gallery denne od 10:00 do 18:00 hod.

16.októbra 2019 sa uskutoční dernisáž v rámci 17. ročníka konferencie Finančné riadenie podnikov, na ktorej sa zúčastní viceguvernér NBS Ľudovít Ódor a viac ako stovka finančníkov  zo Slovenska. Dernisáž bude spojená so slávnostným odovzdávaním ocenenia za mimoriadny prínos v oblasti podnikových financií v roku 2019. Noblesu tohto podujatia dotvorí hudobný doprovod známeho muzikanta, multiinštrumentalistu a jazzmana Jiřího Stivína.

Hlavným partnerom podujatia je UniCredit Bank, ktorá na slovenskom trhu stabilne patrí k lídrom vo financovaní firiem. Jej privátne bankovníctvo patrí k najoceňovanejším a je spojené so službou artbanking.

Konferencia finančné riadenie podnikov sa bude tento rok venovať inováciám

Slovenská ekonomika zažíva spomaľovanie ekonomického rastu, ktoré bude pretrvávať aj v nasledujúcom období. Podnikatelia a firmy sa musia prispôsobiť a zamerať sa najmä na inovácie. Slovensko je na európskom chvoste v podpore výskumu a vývoja, ktoré sú podmienkou pre udržateľnosť ekonomického rastu. Ak sa chcú firmy udržať v konkurenčnom prostredí, musia zavádzať inovatívne riešenia z oblasti technológií, služieb, analytických nástrojov. Na to je potrebné firmy stimulovať najmä využívaním vlastných zdrojov, a to tak na strane legislatívnych opatrení vlády, ako i na strane vnútorných opatrení firiem.

Ako zdôraznil Andrej Révay, prezident Slovenskej asociácie finančníkov: „Ekonomické spomalenie rastu je nielen o podnikoch, ale aj o ľuďoch. Firmy sa s tým dokážu vyrovnať najmä zefektívnením procesov a inováciami. Ľudia zase môžu svoje financie investovať aj alternatívne s cieľom bezpečnejšie udržať ich hodnotu. Práve umenie a umelecké diela patria z dlhodobého hľadiska k rastúcim investičným príležitostiam.“

Záujem o alternatívne investície a investície do umenia celosvetovo stúpa. Výnosy sú rôzne a môžu sa pohybovať v dvojciferných číslach. Práve umenie sa umiestňuje na popredných priečkach výnosnosti. Z dlhodobého hľadiska sú to najmä whisky a veterány, kde ceny za posledných 10 rokov rástli o stovky percent. Nadštandardné výnosy sa dali dlhodobo dosiahnuť aj v oblasti zberateľských mincí a vína. Horšie sú na tom napríklad zberatelia starožitného nábytku, kde došlo k poklesu cien. 

Rebríček alternatívnych investícií k 31.12.2018:

Poradie Aktívum 1 rok 10 rokov
1. Whisky 40% 582%
2. Mince 12% 193%
3-4. Víno 9% 147%
3-4. Umenie 9% 182%
5. Hodinky 5% 73%
6. Veterány 2% 258%
7. Antický nábytok 1% -32%
8. Diamanty 0% 122%
9. Známky 0% 189%
10. Šperky -5% 112%
Celkovo Zberateľské aktíva 9% 161%
*Zdroj: Knight Frank LuxuryInvestment Index

Rastúci záujem práve o investície do umeleckých diel vnímame aj na Slovensku. UniCredit od roku 2007, v rámci svojej služby ArtBanking zaoberajúcej sa poradenstvom pri investíciách do umeleckých diel, pravidelne predstavuje slovenským investorom tvorbu zaujímavých umelcov. „Pomáhame klientom pri investovaní do umenia obrazne otvoriť oči a rozhodnúť sa, aké dielo by mohli zaradiť do svojej zbierky. Radíme, ako investovať a kde objavovať nových autorov alebo kam zájsť na výstavu,“ hovorí Roman Hajduk, riaditeľ pre privátnu klientelu UniCredit Bank.

Banka sa v minulosti zviditeľnila výstavami, kde predstavila diela napríklad Rudolfa Sikoru, Bohumíra Gemrota, Ivana Pavleho, Juraja Čuteka či Petra Pollága.

Jaroslav Habo, riaditeľ pre firemnú klientelu UniCredit Bank na Slovensku, dodáva, že: „Práve stretnutie finančníkov je každoročne možnosťou na výmenu cenných odborných informácií, ale aj kontaktov. Konferencia dáva možnosti aj na prepojenie segmentov privátneho a firemného bankovníctva. Sme v každodennom kontakte s firmami a ich finančnými riaditeľmi. Vieme sa postarať aj o ich osobné financie cez služby privátneho bankovníctva a priniesť aj pridanú umeleckú hodnotu.“ Jaroslav Habo zdôrazňuje, že popularita výtvarných umelcov na Slovensku rastie a UniCredit Bank chce ich tvorbu priblížiť nielen záujemcom o investície, ale aj všetkým fanúšikom kvalitného umenia.

Chimaera Monstrosa – pod týmto názvom uvidia návštevníci výstavy v priestoroch Savoy Gallery to najlepšie z tvorby Aleša Krejču, akademického maliara a grafika, významného predstaviteľa českého imaginatívneho umenia. Niekdajší žiak grafického oddelenia Školy umeleckého priemyslu v Bratislave absolvoval špeciálny ateliér plagátu a knižnej grafiky u profesora Františka Muziky na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Okrem trojročného pôsobenia v role riaditeľa štátneho zámku Kratochvíle v južných Čechách, pracoval predovšetkým ako knižný a časopisecký grafický úpravca na voľnej nohe, neskôr desať rokov v role umeleckého nakladateľstva Readers Digest Výběr v Prahe. Za prácu v tejto oblasti získal niekoľko cien a čestných uznaní v súťažiach o najkrajšiu knihu roka. Nikdy však neprestal hľadať autentický výraz na poli fantazijnej maľby, ktorej výsledky prezentoval štyridsiatimi autorskými výstavami doma aj v cudzine. Dotýkajúc sa surrealistických východísk, obohatených o niektoré postupy informelu, neskôr, s cieleným príklonom ku klasickej maľbe, obohatil osobitným vkladom dnes sedemdesiatosemročný autor súčasnú výtvarnú scénu.

„Do spolupráce s organizátormi tohto podujatia som sa nenechal dlho prehovárať. Od samého začiatku som cítil profesionálny prístup a odborný záujem zorganizovať výstavu mojich diel, s príležitosťou investovania do umenia,“ hovorí výtvarník Aleš Krejča. „Navyše, mladosť, dôležitá časť môjho života, kedy som nadobúdal prvé umelecké skúsenosti, je pevne zviazaná s Bratislavou, a ja som vždy túžil prezentovať výsledky svojej súčasnej tvorby práve tu.“

O SAF:

SAF je od roku 1996 rešpektovanou profesijnou asociáciou, ktorá združuje odborníkov v oblasti financií. Členmi sú finanční riaditelia, daňoví odborníci, audítori, treasureri, štatutári či akademici. Prispievame k upevneniu stavovskej cti finančníkov, posilňujeme postavenie a autoritu finančných manažérov. Sledujeme nové trendy a meniace sa postavenie finančníkov vo firmách i národnej ekonomike a tomu prispôsobujeme koncepciu svojej činnosti, vzdelávania a spolupráce. Otvorene diskutujeme s akademickými inštitúciami, profesijnými združeniami a zahraničnými partnermi.

Naším cieľom je spájať finančných odborníkov so zámerom usmerňovať vznikajúcu legislatívu v slovenskej a európskej ekonomike. Chceme úzko spolupracovať s vládnymi a štátnymi inštitúciami a navrhovať zmeny zákonov v prospech podnikateľskej verejnosti a občanov SR. Chceme vytvárať podnetnú platformu na formálnu aj neformálnu diskusiu odborníkov.

 

O UniCredit Bank:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., patrí na obidvoch trhoch medzi popredné finančné inštitúcie. Pokrýva finančné potreby individuálnych klientov, podnikateľov a firiem. UniCredit Bank patrí k lídrom vo financovaní firiem na slovenskom trhu. Obsluhuje všetky segmenty trhu. Klientelou sú globálne medzinárodné spoločnosti, nadnárodné a zahraničné firmy, stredne veľké firmy, developerské spoločnosti, firmy z oblasti agrobiznisu, ako aj firmy z finančného sektora. Jej privátne bankovníctvo patrí na slovenskom trhu k najoceňovanejším.  Pre rok 2019 získalo ocenenie najlepšieho distribútora investičných certifikátov a tiež ocenenie za najlepšiu výkonnosť v tejto oblasti. Ocenenie bolo udelené vo februári od SRP, jednej z najväčších mediálnych skupín v Európe, ktorá je súčasťou Euromoney. Je to v krátkom čase ďalší významný medzinárodný úspech pre privátne bankovníctvo UniCredit na Slovensku. Koncom roka 2017 bola banke v Londýne odovzdaná cena časopisu The Banker za najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku.

Kontakt:

 

Andrej Révay, prezident Slovenskej asociácie finančníkov,

e-mail: prezidentsaf@asocfin.sk,  tel. č. +421 903 442 221

Zuzana Ďuďáková, hovorkyňa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

e-mail: zuzana.dudakova@unicreditgroup.sk, tel. č.: +421 2 4950 2303

 

vytlačiť zdielať

Ďalšie novinky