“3B” OD 11. APRÍLA V SAVOY GALLERY

3B

Prvá jarná výstava v Savoy Gallery pod zdanlivo nenápadným kódom 3B prináša najnovšiu tvorbu umeleckej rodiny Bachoríkovcov – Ota, Zuzany a ich syna Jakuba.

Oto Bachorík a Jakub Bachorík predstavujú svoje sochárske a maliarske diela a počas vernisáže výstavy predstaví Zuzana Rabina-Bachoríková formou módnej prezentácie výber zo svojej aktuálnej kolekcie modelov.

Výstavu bude možné navštíviť od 11. apríla do 11. mája, denne od 10.00 do 18.00, vstup voľný.

Oto Bachorík patrí k najznámejším umelcom strednej generácie. Je to sochár s jedinečným zmyslom pre hmotu, ktorý dokáže kameňu, kovu i drevu vdýchnuť život. Uprednostňuje čisté abstrahované formy a oblé línie a jeho veľkoryso koncipované, často až archetypálne plastiky evokujú pocit tajomnosti a neznáma. Jeho tvorba je zrkadlom jeho intelektu. Zobrazuje svoj vnútorný pocitový svet, cituje literárne pramene i múdrosť starých mýtov a cez symboly a metafory tlmočí správy o každodennom živote.

Napriek tomu, že sám je chlapcom z mesta, svojím životným štýlom i svojskou filozofiou zostáva Oto Bachorík bytostne spätý s prírodou. Miluje vodu, hory i nekonečný priestor a v jeho dielach akoby sa skĺbili prírodné živly. Ozýva sa v nich drsná štruktúra zeme, ale i závan vetra, žiarivá iskra ohňa a  sviežosť vody. Jeho sochy sú krehké i robustné, lyrické i dramatické, plné nostalgie i napätia.

Hoci sa autor v posledných dvoch desaťročiach dominantne venoval technike bronzu, v rokoch 2013 – 2014 vytvoril monumentálnu kolekciu mimoriadne pôsobivých, nadživotných figurálnych plastík z dreva, kde čiernu polychrómiu narušil len belostnými kamennými detailmi. V rokoch 2014 – 2015 vytvoril jedinečnú sériu dvanástich bronzových sôch s témou zverokruhu. Pri vysokohorskej turistike v roku 2015 utrpel úraz s temer fatálnymi následkami a súčasná výstava v Savoy Gallery, na ktorej predstaví i svoje najnovšie bronzy, znamená jeho návrat na výtvarnú scénu.

Jakub Bachorík patrí k mimoriadne kreatívnej mladej generácii autorov. Zdá sa, že okrem sochárskej tvorby má v jeho živote svoje pevné miesto najmä maľba. Jej výtvarná reč vychádza z geometrických a archetypálnych tvarov, ktorých predobraz nachádzame i v jeho ranej sochárskej tvorbe. Maľuje krajinu, fragmenty architektúr, vidiecke zákutia i mestá, zátišia, hlavy i figúry. Mnohé z jeho obrazov majú výrazný metaforický podtón, ktorý umocňuje sugestívna farebná škála a jedinečný spôsob narábania s farebnou hmotou.

Jakub Bachorík je však predovšetkým sochár a inšpiráciu pre svoju tvorbu nachádza v nekonečnom svete prírody a v jej odvekej symbióze so svetom ľudí. Spočiatku drevo kombinuje s kameňom, kovom alebo sklom a vznikajú i jeho prvé bronzové sochy, v ktorých spája štylizované až archetypálne tvary s jemnými prírodnými detailmi, čím vnáša do svojich diel nečakanú poetiku.

Diela z posledných troch rokov však nadobudli nové významové dimenzie, čo môžeme chápať ako výsostne osobné a emotívne prežívanie dôsledkov vážneho úrazu jeho otca Ota Bachoríka. Pod dojmom týchto udalostí Jakub do svojich diel vtesnal svoj duchovný svet, zhmotnil svoj osudový „deň potom“. Svoje pocity beznádeje a neistoty, svoju bezradnosť a strach, ktoré zatavil do chvejivých štruktúr bronzu, dreva i kameňa. Metaforou smútku, krehkej nádeje a nakoniec i bezhraničnej radosti z novej reality sa stali jeho krásne, lyrické kompozície Anjel, Deň potom, Ukradnutý mesiac, či Malý princ, plné symbolov a podobenstiev, ktoré postupne gradujú, aby nakoniec nadobudli podobu vášnivej umeleckej i ľudskej výpovede o základných hodnotách nášho života.

Zuzana Rabina-Bachoríková

Počiatky umeleckej dráhy Zuzany Bachoríkovej sú späté s ilustráciou a grafikou, očarila ju však tvárnosť textilného vlákna a v rokoch 1983 – 1990 sa venovala najmä tapisérii a textilnej miniatúre. Vrodený cit pre kolorit a zmysel pre dynamickú kompozíciu ju nakoniec priviedol k maľbe a kresbe. Pre jej maliarsku tvorbu sú charakteristické veľkoryso koncipované ľudské postavy v strhujúcich a jednoznačných gestách, ale i tiché meditácie a zamyslenia. Často pracuje s pevnou obrysovou linkou, ktorou zvýrazňuje tvary a kresbu využíva i na zdôraznenie určujúcich prvkov kompozície. Príznačným pre jej maliarske diela sa stáva hľadanie vzájomného vzťahu medzi reálnym a iracionálnym, medzi figuratívnym a abstraktným, komorným a monumentálnym. Práve týmito prostriedkami vnáša do svojich obrazov pocit života a dráždivej zmyselnosti.

Zaujatie farbou a kompozíciou, priviedli v roku 2011 Zuzanu Bachoríkovú znova k práci s textilom. Navrhuje nekonečné množstvo dezénov, ktoré tlačí na textil a neskôr spolu so sestrou Zorou Rabinovou vytvára vlastnú módnu líniu. V nej sa snaží o interpretáciou osobných zážitkov a emócií cez farebnosť, tvorivú hru s kompozíciou, detail a farebný súlad. Výsledkom sú jedinečné a originálne módne vzory a modely.

Studio de creation ZURABA je zhmotnenou ideou dvoch sestier – maliarky, dizajnérky a grafičky Zuzany Rabinovej-Bachoríkovej a grafičky a ilustrátorky Zory Rabinovej. Je to zároveň aj pocta ich starej mame, ktorej svetom v tridsiatych rokoch minulého storočia bol exkluzívny módny salón vo Viedni.

 

Mária Horváthová

apríl 2018

Oto BACHORÍK

 

1959          26. marca sa narodil v Bratislave

1974 – 1978 študoval na Strednej škole umeleckých remesiel v Bratislave u prof. Ludwika Korkoša

1978 – 1984 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na oddelení plastiky u prof. Ladislava Snopeka a na oddelení reštaurovania u doc. Jozefa Poruboviča

1985 – 1988 pôsobí ako pedagóg na Strednej škole umeleckých remesiel v Bratislave na oddelení modelovania a kreslenia

1992 spolu s výtvarným teoretikom Bohumírom Bachratým zakladá Medzinárodné sochárske sympózium v Banskej Štiavnici

1992 – 1995 pôsobí ako pedagóg na Strednom odbornom učilišti lesníckom v Banskej Štiavnici, kde zakladá učebný odbor rezbárstvo

2004 je spoluzakladateľom sochárskeho sympózium Balunky v Moravskom Svätom Jáne

2007 je spoluzakladateľom sochárskeho sympózia Vodný svet. Sebedražie

Žije v Bratislave-Devíne a venuje sa komornej i monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe i maľbe. Má za sebou mimoriadne úspešné výstavy a jeho komorné i monumentálne diela sa nachádzajú v mnohých galériách a súkromných zbierkach na Slovensku i v zahraničí. Je spoluzakladateľom viacerých domácich sympózií a na mnohých sa u nás i v zahraničí aktívne zúčastnil.

 Jakub BACHORÍK

1983 narodil sa 27. decembra v Bratislave

1997 – 2003 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor kameňosochárstvo u akademického sochára Vojtecha Pohanku

2001 – 2002 študoval výtvarné umenia na Huron Heights Secondary School v Toronte

2003 – 2006 študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor bábková scénografia u prof. Anny Cigánovej

2006 – 2010 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor socha, objekt, inštalácia u prof. Juraja Meliša a doc. Jána Hoffstädtera

Žije v Bratislave-Devíne a venuje sa širokej škále výtvarných aktivít, najmä sochárstvu, maľbe, grafike, ale i scénografii a interiérovému dizajnu. Má za sebou celý rad výstav doma i v zahraničí a zúčastnil sa na viacerých sochárskych sympóziách, kde realizoval svoje diela v materiáli drevo.

Zuzana BACHORÍKOVÁ

1961 narodila sa 25. septembra v Bratislave

1976 – 1980 študovala na Strednej škole umeleckých remesiel v Bratislave na oddelení knižnej grafiky a ilustrácie u prof. Gabriela Štrbu a Štefana Králika

1983 po prvých prácach v oblasti ilustrácie a propagačnej grafiky sa venuje textilnej tvorbe

1990 presúva svoj záujem na maľbu, kresbu a interiérový dizajn

2011 začína tvoriť v oblasti módneho dizajnu a textilných dezénov

2012 spolu so sestrou Zorou Rabinovou zakladá štúdio Studio de creation ZURABA

Žije a tvorí v Bratislave-Devíne. Svoje diela predstavila na niekoľkých individuálnych výstavách a na viacerých salónoch a veľkých spoločných prehliadkach slovenského umenia. Zúčastnila sa na tvorivých sympóziách v San Candine a San Vigiliu v Taliansku. Jej diela sú zastúpené v galériách a súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku, v Juhoafrickej republike, v Maroku, v Spojených štátoch amerických a v Španielsku.

vytlačiť zdielať

Ďalšie novinky