Bezák Miroslav

Akademický maliar Miroslav Bezák sa narodil 30. januára 1960 v Partizánskom. Vyrastal v Chynoranoch. V rokoch 1975 – 1979 študoval na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave, na výstavníckom oddelení u prof. Rudolfa Filu. V rokoch 1982 – 1987 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na odbore reštaurovanie závesného obrazu a tabuľovej maľby v ateliéri Doroty Filovej a Iriny Mészárošovej. Dlhé roky pôsobil ako reštaurátor v Slovenskej národnej galérii. Jeho rukami reštaurátora prešli stovky poškodených diel, ktoré vďaka nemu opäť žiaria v galerijných aj súkromných zbierkach. Reštauroval mnohé zbierkové predmety, aj obraz Madony z Raffaelovej dielne, či gotické tabule pre výstavu v Múzeu Cluny v Paríži. Predmetom jeho záujmu je dielo Ladislava Medňanského. Reštauroval množstvo jeho obrazov a dielo tohto autora pozná zblízka. Jeho tvorba, práca so svetlom, náladou a rukopisom ho ovplyvnila aj v jeho vlastnej tvorbe. Blízke sú mu skôr klasické maliarske postupy, ktoré sú dodnes obdivované a ťažko prekonateľné. Popri reštaurovaní diel venuje sa aj maľbe a voľnej tvorbe. Významnú časť v jeho tvorbe zaujíma krajina, objavujú sa i námety z ciest, pretavuje zažité a videné do vizuálnej podoby svojich obrazov. Často sa zameriava aj na figúru, zobrazovanie nahého, ženského tela zmyselných tvarov. Postupne sa v jeho tvorbe objavujú aj ďalšie motívy. Z výtvarných techník využíva olejomaľbu, akryl, ale aj akvarel.
V jeho pohľade na výtvarné umenie ho ovplyvnil akademický maliar Rudolf Fila, ktorý vyučoval na SUPŠ v Bratislave a mal rozhodujúci vplyv na desiatky mladých umelcov. Výtvarník absolvoval aj niekoľko študijných ciest a tvorivých pobytov (Chorvátsko, 1998; Taliansko – Lignano, Benátky, 2006 – 2017; Cité Internationale des Arts, Paríž, 2011), ktoré mu priniesli nové inšpiratívne podnety.
Maľovanie v plenéri je jeho záľubou, vďaka priamemu kontaktu s krajinou, kedy sa pokúša zachytiť atmosféru danej chvíle. Po vzore impresionistov ho fascinuje, ako rýchlo sa príroda mení v priebehu dňa, čo sa týka svetla, farebnosti aj nálady. Každé miesto má pre neho v sebe niečo okúzľujúce – Benátky, Paríž, Banská Štiavnica či Devín. Všade sa dá nájsť genium loci toho miesta. Od roku 2014 ako predseda občianskeho združenia Výtvarné kurzy Miró vedie aj kurzy pre verejnosť. Milovníci umenia, čo navštevujú jeho výtvarné kurzy, oceňujú priateľský prístup maliara a prostredie ateliéru s vôňou farieb, kde sa cítia dobre. Žije a tvorí v Bratislave, v mestskej časti Staré Mesto. Vo svojej umeleckej dráhe môže napredovať a napĺňať ju aj vďaka podpore svojej rodiny.

Diela umelca