Černý Ladislav

1965, Bratislava
V rokoch 1972 – 1976 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor úžitková fotografia a propagačná grafika, 1985 – 1986 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, Katedra reštaurovania, v rokoch 1987 – 1991 pokračoval v štúdiu na Hochshule für bildende Künste v Drážďanoch, odbor reštaurovanie, prof. Ingo Sandner, prof.Horst Jokusch, prof.Friderun Bonzin a prof.Günter Jacob. Žije v Ivánke pri Dunaji. Venuje sa sochárskej tvorbe, objektu, maľbe a reštaurovaniu.

Diela umelca