CSILLAG ANDREJ

Narodil sa 25. mája 1975 v Šali. V rokoch 1993 – 1995 študoval výtvarnú výchovu na Vysokej škole pedagogickej v Nitre a v rokoch 1995 – 2000 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Jozefa Jankoviča. V rokoch 2000 – 2001 sa zúčastnil stáže na MKE (Magyar Képzőművészeti Egyetem) v Budapešti v ateliéri prof. Györgya Jovánovicsa a v rokoch 2001 – 2002 pokračoval na Akadémii výtvarných umení v Prahe na Škole konceptuálnych tendencií u prof. Miloša Šejnu. V rokoch 2004 – 2007 pôsobil ako pedagóg na Fakulte stredoeurópskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Žije v Šali a venuje sa predovšetkým sochárskej tvorbe v širokej škále prejavov od klasickej sochy a reliéfu cez objekt a intermediálne projekty s presahom do oblasti maľby a kresby. Je autorom mnohých monumentálnych diel do architektúry i exteriérov.

 

 

Výstavy – výber:

 

2000 Kinetická plastika pre výstavný areál EXPO 2000. Wolfsburg (D)

2002 Csillag – plastiky. Galéria 32. Budapest (HU)

2003 Metamorphosen, Burgenlandische Landesgalerie, Schloss Esterházy. Eisenstadt (A)

2004 Sculpture grande, Gallery art factory. Praha (CZ)

2010 Socha a objekt XV. Galéria SVÚ. Bratislava (SK)

Socha Piešťanských parkov 2010. Piešťany (SK)

2011 ReSculpture.sk, – Antiideologické panoptikum, Galéria SVU. Bratislava (SK)

2013 Bublina I. – ReSculpture, Galeria Arka. Vilnius (LIT)

2014 Bublina II. – ReSculpture, Galéria SVU – Mánes Diamant. Praha (CZ)

2015 S láskou prístupné, Retrospektíva 2000 – 2015, Neogotický kaštieľ. Galanta (SK)

S láskou prístupné, Retrospektíva 2000 – 2015, Galéria Statua. Bratislava (SK)

2018 Vraky vojny, Protivojnová expozícia, 4D Gallery. Galanta (SK)

Na hrane, Galéria SVÚ. Bratislava (SK)

2019 Traja bojovníci, Inštalácia – Protivojnová expozícia, 4D Gallery. Galanta (SK)