Ďurišová Daša

Narodila sa 25. apríla 1990 v Bánovciach nad Bebravou. V rokoch 2006 – 2009 študovala na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici a v rokoch 2011 – 2016 na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, v ateliéri doc. Jána Šicka a neskôr v ateliéri sochy a aplikovaných médií u doc. Juraja Saparu.
Žije a tvorí v Bánovciach nad Bebravou, venuje sa sochárskej a od roku 2018 i maliarskej tvorbe. Má za sebou niekoľko výstav doma i v zahraničí a pravidelne sa zúčastňuje na workshopoch.