Drahoš Alojz

1954, Zohor
V rokoch 1969 – 1973 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo u prof. Ludwika Korkoša. V rokoch 1976 – 1982 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. Jána Kulicha, Oddelenie figurálneho sochárstva. V rokoch 1982 – 1990 pedagogicky pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 1992 – 2022 pedagogicky pôsobil na Pedagogickej fakulte Univerzity J.A.Komenského v Bratislave. Žije a tvorí v Zohore, venuje sa sochárskej tvorbe, medailérstvu a realizáciám do architektúry.

Diela umelca