ELIÁŠ BOHUMIL ml.

Narodil sa 1. apríla 1980 v Prahe. V rokoch 1996 – 2000 študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole sklárskej v Kamenickom Šenove a v rokoch 2001 – 2007 na Akadémii výtvarných umení v Prahe na Katedre figurálnej plastiky u prof. Jana Hendrycha.

Žije v Prahe a venuje sa umeleckému sklu a maľbe. Je členom združenia umelcov Mánes a Rubikon.

Má za sebou množství domácích i zahraničních výstav a jeho diela sú v početných umeleckých zbierkach.

 

Ú Č A S Ť N A S Y M P Ó Z I Á C H

2004 Sochařské sympozium. Svatý Jan pod Skalou (drevo)

2004 Sochařské sympozium „Stvoření světa“. Zámek Bezdružice (kameň)

2005 Sochařské sympozium „Dětská fantazie“. Zámek Bezdružice (kámen)

2005 8. medzinárodní sympozium lité medaile, plakety a drobné plastiky. Galerie Slováckeho muzea.

Uherské Hradiště

2012 Bretaň – Dáma dvou tváří. Galerie La Femme. Manoir de Langourian. Erquy. Bretagne. F

2013 Praha – Villars – Konstanz –Tábor. Galerie La Femme. Chalet Petit Poucet, Villars. CH

2017 Maliarske sympózium. Galerie La Femme. Kaštieľ Beňovských. Lehnice

 

 

S A M O S TAT N É  V Ý S TA V Y

 

2006    Bohumil Eliáš. Výstavní síň designu FUUD. Dubí

2007    Bohumil Eliáš ml. Galerie Chagall. Karviná

2008    Jedna ku jedný. Bohumil Eliáš | Kryštof Rybák. Galerie Diamant. Praha

2009    Bohumil Eliáš. Galerie Chagall. Karviná

Bohumil Eliáš jr. Glasrijk Tubbergen. Tubbergen. NL

2011    Bohumil Eliáš ml. Objekty – Obrazy. Galerie Solidet. Praha

Bohumil Eliáš – Otec a syn. Galerie Špejchar. Chomutov

Bohumil Eliáš st. | Sklo, obrazy & Bohumil Eliáš ml. | Sklo. Galerie u Zlatého slunce. Týn nad Vltavou

2012    Bohumil Eliáš sr. & Bohumil Eliáš jr. – Generations. Glasgalerie Eliška Stölting. Hittfeld

Junge Kunst 2012. A. Sterr, B. Eliáš, Ch. Öhlinger. St. Anna Kapelle. Passau

2013    Bohumil Eliáš ml. – Obrazy. Galerie La Femme. Praha

Bohumil Eliáš jr. Galleri New Form. Trelleborg. S

2015    Bohumil Eliáš sn. | Bohumil Eliáš jr. Glass Gallery Broft. Leerdam. NL

Bohumil Eliáš ml. | Jaromír Másler. Galerie Nová síň. Praha

Dva Eliášové. Galerie Pavilon. Praha

Bohumil Eliáš jr. Glass Sculptures & Paintings. Glass Gallery Stölting. Hamburg HafenCity

Dva Eliášové – Obrazy a skleněná plastika. Galerie u Radnice. Tábor

2017    Eliáš a Eliáš. Galerie La Femme. Praha

2017    Bohumil Eliáš ml. Obrazy, sklo. Galerie Knížecí dvůr. Týn nad Vltavou

2018    Martin Iman | Bohumil Eliáš ml. Nehľadaj, nachádzaj. Savoy Gallery. Bratislava. Savoy Gallery. Bratislava

 

K O L E K T Í V N E V Ý S T A V Y – V Ý B E R

2005    Mona Lisa. Galerie La Femme. Praha

2006    Memoire. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Black 06. Galerie Mázhaus. Pardubice

Z Folio Galerie. Monterey. California. USA

2007    Galerie Etienne & Van den Doe. Oisterwijk. NL

Contraste. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Art Prague. 6. veletrh současného umění. Mánes. Praha

5 let po povodni. Galerie Millennium. Praha

2008    Lumiére, source le vié. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Skupina RUBIKON. Krajská galerie výtvarního umění. Zlín

2009    Figura. Galerie Diamant. Praha

Crossing Borders. Glasmuseet. Ebeltoft. DK

Connections 2009. Současná evropská skleněná plastika. Galerie Mánes. Praha

Positive – Negative. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Krajina s Rubikonem. Zámek Bezdružice

Krajina s Rubikonem. Galerie Aspekt. Brno

2010    Polychromy. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Jubilanti Mánesa 2010. Galerie Diamant Praha

2011    Gruppe Rubikon. Neues Rathaus. Weiden. D

Monochromy. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Art       Prague Sculpture. Novoměstská radnice. Praha

2012    Vltavotýnske výtvarné dvorky 2012. Galerie U Zlatého slunce. Týn nad Vltavou

Mixed Media. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Artist Group »RUBIKON«. Glass Objects, Drawings, Paintings. Gasgalerie Stölting. Hittfeld

2013    Bretaň – Dáma dvou tváří. Galerie La Femme. Praha

Interieur – Exterieur. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Tschechisches Studioglas – Die Gruppe Rubikon. Kunstverein Talstrasse. Halle

Prag – Villars – Konstanz.  Galerie La Femme. Alte Ratthaus. Konstanz

Prag – Villars – Konstanz. Galerie La Femme. Liliová 8 Galerie Atrium. Praha

Vltavotýnske výtvarné dvorky 2013.Galerie U Zlatého slunce. Týn nad Vltavou

Czechische Glaskunst 25 Jahre in Deutschland. Glasgalerie Hittfeld

Czechische Glaskunst 25 Jahre in Deutschland. Glasgalerie Stölting. Hamburg HafenCity

2014    Adventní artmix. Galerie La Femme. Praha

2015    Double. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Künstlergruppe RUBIKON. Glasmuseum. Frauenau

2016    Mixed Media. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

Künstlergruppe Rubikon. Glasgalerie Stölting. Hittfeld

Čtyři elementy. Galerie La Femme. Praha

Art mix léto 2016. Galerie La Femme. Praha

2017    Dualité. Galerie Internationale du Verre. Biot. F

XXIV. Domácí úkol – La Dolce vita. Galerie La Femme. Praha

Künstlergruppe RUBIKON. Glasgalerie Stölting. Hamburg HafenCity

X a X let pod Sluncem. Galerie U Zlatého slunce. Týn nad Vltavou

2018    První republika. Galerie La Femme. Praha

První republika. Galerie Alternativa. Zlín

První | Prvá republika. Dom umenia. Piešťany

 

Bohumil Eliáš ml. (1980) zaměřil svůj výtvarný zájem ke sklu a po absolutoriu SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově zvolil studium v ateliéru figurálního sochařství Jana Hendrycha na pražské Akademii výtvarných umění, které ukončil v roce 2007. Svou tvorbu nyní rozvíjí v malbě, v podobě plastik ze skla taveného do formy, ale i z malovaných a lepených desek plochého skla. Některá díla realizuje také v bronzu či v jiných sochařských materiálech. V této mnohosti poloh volí však cestu, oproštěnou od expresivní barevnosti, složitosti prolínajících se plánů a dějovosti příběhů. Neznamená to nic ve smyslu menší citlivosti, jenom je zaměřena odlišným směrem. Dramatické děje „divadla světa“ nahrazují hry s kompozicí tvarů, detailů a fragmentů věcí.

Práce Bohumila Eliáše ml. z malovaného vrstveného skla  se nejčastěji zaměřují k architektonicky pojaté konstrukci liniových struktur a pevných tvarů. V uzavřených tvarech  vytváří chvějivé subtilní kompozice. Zkušenosti z oblasti volné figurální tvorby v sádře a bronzu a sochařské vnímání forem se uplatňují v plastikách z taveného skla. Jejich podoba má kořeny v sochařsky znovuobjevovaných skutečnostech. Často jsou inspiračním zdrojem fragmenty původních celků dávných architektur, které jsou zasazené do výtvarného kontextu. V tomto smyslu je zjevné například zaujetí tématem mostu či okna ve vizuálním okouzlení samotnou harmonií tvarů, ale i v hlubších významových kontextech. Monochromní hmota skla je měkce modelována pronikajícím světlem a dává plastikám nádech mlčenlivé tajemnosti.

Autor je ale mnohdy zaujat i svébytnou skulpturální kvalitou jen minimálního detailu

bez komplikovaných významových souvislostí. Destruované strojní součástky, odpadové zbytky materiálů z výroby či citace tvarů stavebních článků a konstrukcí, někdy i v kontrastním materiálovém provedení, jsou včleněny do výrazu monumentálního celku. Záměrná torzovitost provokuje k představám o původní celistvosti.

K osobitému stylovému purismu či strohé přísnosti výrazu skla má blízko autorova malířská tvorba a jeho obrazy tématicky vycházejí z podobných prvků, jaké se objevují i ve skle.

Bohumil Eliáš mladší patří mezi nadějné autory nejmladší generace českých umělců – sklářů a jeho vnímání věcí dává předpoklady postupného vytvoření vlastní autentické výrazové polohy….

 

Mgr. Ivo Křen, kurátor sbírky skla Východočeského muzea v Pardubicíc