Elischerová Diana

Narodila sa 4. mája 1994 v Handlovej. V rokoch 2015 – 2022 študovala na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, na Katedre textilnej tvorby, Ateliér voľnej textilnej tvorby v priestore u doc. Blanky Cepkovej a na Katedre maliarstva v IV. Ateliéri u prof. Ivana Csudaia. Žije v Bratislave, venuje sa maľbe a textilnému dizajnu.
Výstavy
2013 Diana Elischerová. Silber Geist. Klub umelcov. Slovenská výtvarná únia, Bratislava – 2017 Sedí to. Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava – 2018 Textil. Satelit. Galéria dizajnu SCD. Hurbanove kasárne, Bratislava – 2019 Art Books Coffee. Galéria mladých, Bratislava – Textil v priestore. Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky – 2020 Diana Elischerová. Oči jedia. Art Books Coffee. Galéria mladých, Bratislava – 2021 VI. Textile Art of Today. Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava-Čunovo – Nová vlna. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery, Bratislava – 2022 Diana Elischerová, Eva Bodó. Zichyho palác. Bratislava – VI. Textile Art of Today. Pesti Vigadó. Budapešť – VI. Textile Art of Today. Tatranská galéria. Elektráreň, Poprad – VI. Textile Art of Today. Muzeum Historyczne, Bielsko-Białe – 
VI. Textile Art of Today. Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradište – 2023 Fiber Art Space. Horácka Galérie, Nové Město na Morave