Fodorová Veronika

Narodila sa 6. novembra 1980 v Bratislave. Po absolvovaní ľudovej školy umenia v triede prof. Ladislava Čarného študovala v rokoch 1994 – 1998 textilný dizajn a propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Bratislave. V rokoch 1998 – 2001 študovala na Universität für angewandte Kunst vo Viedni odbor grafický dizajn u prof. Tina Erbena a v rokoch 2003 – 2006 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre sochy u prof. Juraja Meliša, kde absolvovala bakalárske štúdium.
Dnes žije v Kitsee a venuje sa maľbe a kresbe v kombinácii s digitálnymi tlačovými technikami. Je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska a svoje diela predstavila na viacerých výstavách na Slovensku, v Rakúsku a v Mexiku.
Okrem voľnej umeleckej tvorby je i autorkou mnohých vizuálov a produktov pre deti.