GÁBOR INGRID MÁRIA

Ingrid Mária Gábor

Narodila sa 1. júla 1958 v Bratislave v umeleckej rodine, ktorá bola spätá najmä so svetom divadla. Matka, herečka Oľga Zölnerová, ale najmä otec, scénický výtvarník Pavol Mária Gábor, známy i v zahraničí, od detstva pestovali v nej vzťah k umeniu. Vždy rada kreslila a maľovala a pred niekoľkými rokmi práve v tejto tvorivej aktivite našla jeden zo zmyslov života. Dnes žije v Bratislave, spolu s dcérou Zuzanou vedie známu kliniku estetickej medicíny Crystal Esthetic Clinic a zároveň sa venuje aj maľbe.
Svoje rané diela maľovala technikou „fluid painting“, kde významnú rolu zohrával i moment náhody. Dnes volí adresnejšiu ale i akčnejšiu techniku špachtľovej maľby, kde pracuje najmä so stierkou, vytvárajúc jemné štrukturálne a farebné plochy, ktoré sa vzájomne prelínajú v pôsobivej súhre abstraktných tvarov, evokujúcich pocit výnimočnosti a tajomna. Jej žiarivá paleta, kde dominuje najmä sýta červená a modré a žlté tóny má výrazný symbolický podtext, ktorého význam v niektorých dielach zdôrazňujú drobné detaily, evokujúce prepojenie na reálny svet.