Galovič-Gáspár Katarína

1976, Bratislava
1996-1997 štúdium na Slovenskej technickej univerzite, Fakulta architektúry, Bratislava,1998-2000 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér voľnej textilnej tvorby- doc. Eva Cisárová-Mináriková, 2000 – 2004 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, od 2005 Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry, Bratislava, odbor dizajn – doktorandské štúdium. Od roku 2015 pedagogicky pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu, Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a aktívne pôsobí aj na Škole dizajnu v Bratislave. Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe, objektu a videu.

Diela umelca