Gáspár Peter

1951, Bátorove Kosihy
V rokoch 1967 – 1971 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, odbor kameňosochárstvo, profesori ing. arch. akad. soch. Štefan Belohradský a akad. soch. Ladislav Šichman, Bratislava,. 1971 – 1977 Vysoká škola výtvarných umení, figurálne sochárstvo, Bratislava, prof.Ján Kulich. 1977 – 1990 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odborný asistent a neskôr docent na Katedre figurálneho sochárstva, 1990 – 2000 pôsobil v slobodnom povolaní . 2000 – 2023 docent na Akadémii umení v Banskej Bystrici, na Fakulte výtvarných umení vedúci Ateliéru figurálneho sochárstva. Je členom Slovenskej výtvarnej únie, Spolku maďarských tvorivých umelcov na Slovensku. Získal cenu Martina Benku, 1. cenu Socha piešťanských parkov, cenu M.S. Mester Díj v Budapešti. Jeho tvorba je zameraná na figurálny prejav v komornej aj monumentálnej forme.

Diela umelca