Gáspárová-Illéšová Gabriela

Narodila sa 19. apríla 1952 v Nitre. V rokoch 1971-1977 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave reliefne sochárstvo. V roku 1996 bola  habilitovaná za docentku na Vysokej škole výtvarných umení v odbore sochárstvo. Od roku 1982 pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.  Žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa komornému sochárstvu, medaile, objektu i realizáciam do architektúry. Je držiteľkou viacerých zahraničných ocenení. V roku 1979 získala Čestné uznanie na XVIII.  kongrese FIDEM v Lisabone, v roku 1990 Striebornú plaketu na IX. Bienále Internazionale del Bronzetto Dantesca v Ravene a v roku 1993 získala 3. cenu za liatu medailu na III.  medzinárodnom kvadrianále medailí v Kremnici. V roku 2003 dostala Čestné uznanie – Veľkú cenu (Honorable Mention – Great Prize)na 3th. International Biennial of Contemporary Medal v portugalskom Seixsale.  Zúčastnila sa na početných domácich i medzinárodných sympóziach a workshopoch, vystavovala na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí a zároveň mnohé projekty aj iniciovala. 
Je členkou Združenia medailérov Slovenska, členkou a stálou vicedelegátkou FIDEM za Slovensko, členka komisie Národnej banky Slovenska na výber  pamätných a zberateľských euro mincí.

Diela umelca