BACHORÍK JAKUB

1983 narodil sa 27. decembra v Bratislave

1997 – 2003
študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor kameňosochárstvo u akademického sochára Vojtecha Pohanku

2001 – 2002
študoval výtvarné umenia na Huron Heights Secondary School v Toronte

2003 – 2006
študoval na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, odbor bábková scénografia u prof. Anny Cigánovej

2006 – 2010
študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor socha, objekt, inštalácia u prof. Juraja Meliša a doc. Jána Hoffstädtera

Žije v Bratislave Devíne a venuje sa širokej škále výtvarných aktivít, najmä sochárstvu, maľbe, grafike, ale i scénografii a interiérovému dizajnu. Má za sebou celý rad výstav doma i v zahraničí a zúčastnil sa na viacerých sochárskych sympó­ziách, kde realizoval svoje diela v dreve.

INDIVIDUÁLNE VÝSTAVY / VÝBER
2007 Stretnutie 2. Bachorík 5. Montex. Rovinka
2008
BB. Jakub Bachorík / František Bohunický. Galéria Frame. Bratislava
2012
O. Bachorík / J. Bachorík. Vater und Sohn. Slowakisches Institut.  Wien / Viedeň
2012
Spolu. Umenie jednej rodiny.
Audi Exclusiv Gallery. Bratislava
2013
Bachorík 3. Galéria M Locus Arte. Žilina
2014 Naše farby. Imperia Design. Bratislava
2105 ON AIR. Retro Gallery. Bratislava
2018 3B. Bachorík / Bachoríková / Bachorík.
Savoy Gallery. Bratilava
KOLEKTÍVNE VÝSTAVY / VÝBER
2002 Graphic Techniques. HH-SS Gallery. Newmarket
2004 Stála expozícia. 4 – In. Bratislava
2007
Filmový festival Artfilm.
Výstava veľkých objektov. Aupark. Bratislava

Filmový festival Artfilm.
Výstava veľkých objektov. Trenčianske Teplice

Prof. Juraj Meliš a jeho poslucháči.
Galéria umenia. Nové Zámky
2008
CONTATTI / KONTAKTY. Bratislava – Perugia.
Dom umenia. Bratislava

CONTATTI / KONTAKTY. Bratislava – Perugia.
Rocca. Umbertide
Študenti VŠVU. Dom umenia. Piešťany
2009
Dunajské Bienále. Danubiana Meulensteen
Art Museum. Bratislava

Výtvarné paralely VII. Galéria SILENCIUM. Bratislava

Young Art Show. Dom umenia. Piešťany

Stretnutie. Dom umenia. Bratislava
2010
Výber zo súčasného slovenského umenia.
Olga Art Gallery. Bratislava

Výtvarné paralely IX. Galéria SILENCIUM.Bratislava

Výber zo súčasného slovenského umenia.
  Galérie PSS. Bratislava
Výtvarné paralely VIII. Slovenský institut. Praha
2011
Slovak Young Art Show in Alexandrovo. 
G & M. Alexandrovo

Pätnásť slovenských umelcov v Giesshübli. Giesshübl

Slovak Young Art Show in Moscow.
Galéria Slovenského inštitútu. Moskva
SOCHY. Showroom Bavaria BMW. Žilina
 
Pocta Vladimírovi Kompánkovi.
Dom umenia. Bratislava
2012
Výtvarné Paralely X. Galéria SILENCIUM. Bratislava

Pocta Vladimírovi Kompánkovi. Členská výstava SVS. Považská galéria umenia. Žilina

Výtvarné paralely XI. Galéria SILENCIUM. Bratislava
2013
Visual Inspiration and Personal Quests.
Národná knižnica. Talin

Výber zo súčasného slovenského umenia.
Olga Art Gallery. Bratislava

SK21. Slovak Artists in Strasbourgh.
European Parliament. Strasbourgh / Štrasburg
2013
Visual Inspiration and Personal Quest.
City Exhibition Hal. Art Space. Riga

Visual Impresion and Personal Quests.
Slovenský inštitút. Moskva
Stretnutie. Členská výstava SVS. Galéria SVÚ. Bratislava
2014 Výtvarné Paralely XIII. Galéria SILENCIUM. Bratislava

Stretnutie.
Členská výstava SVS.
Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
SK21. Slovenské národné divadlo. Bratislava

Výber zo súčasného slovenského komorného sochárstva. Galéria M. A. Bazovského. Trenčín

Lovci snov v ríši slov. Galéria Architektúry SAS.
Ballasov palác. Bratislava

Young Art Show Moscow. 4. Medzinárodné bienále. Moskva
VI. Medzinárodné bienále mladého umenia. Moskva
GULÁŠ. Galéria Statua. Pálffyho palác. Bratislava

Stretnutie. Členská výstava SVS.
Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava

Künstlerische Parallelen. Slowakisches Institut. 
Wien / Viedeň
2015
Young Slovak Artist in Moscow 2015.
Slovenský inštitút. Moskva
Slowakische Kunst. Vila Trebitch. Wien / Viedeň

Stretnutie. Členská výstava SVS.
Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
Pocta Tiborovi Bartfayovi. Retro Gallery. Bratislava
2016 Výtvarné paralely XV. Galéria SILENCIUM. Bratislava

Künstlerische Parallelen XIV. Slowakisches Institut.
Wien / Viedeň

Stretnutie. Členská výstava SVS.
Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
2017
Stretnutie 2017. Členská výstava SVS.
Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava
2018 More than 30… ZOYA MUSEUM Elesko. Modra
Sympóziá
2002
Dřevo / Wood 2002. 4. Medzinárodné sochárske sympózium. ZOO Lešná. Zlín
2007
Sympózium Umenie na háčiku. Sebedražie
2009
Sympózium Vodný svet. Sebedražie

Medzinárodné sochárske sympózium.
Centrum Rzeźby Polskiej. Orońsko
2015 Sympózium Wiegerova vila. Svätý Jur
2016 Sympózium Novosvetská. Bratislava
Sympózium Hotel pod Lipou. Harmónia

Diela umelca