Katavić Marta

Marta Katavić, narodená 26. decembra 2000, pochádza z Križevci, kde vyštudovala
Gymnázium Ivana Zakmardiho Dijankovečkiho, všeobecný odbor. V roku 2015 vydala
detskú obrázkovú knihu „Nebeská továreň”, v roku 2019 začala študovať na Akadémii
výtvarných umení v Záhrebe, v roku 2023 sa tam zapísala VŠ absolventské štúdium, odbor
malba, trieda prof.art. Matka Vekić.
Počas štúdia sa zúčastnil viacerých skupinových výstav v Belehrade, Karlovaci, Križevci, Rijeke,
Slavonski Brod, Zlatar a Záhreb („ALU Perspektiva” (23. 21. 2020), “Hodina anatómie-vtedy a
teraz” (Galéria Shira), „Fears” (Galéria K2), „Searches, Hopes” (galéria K2}, ,,Výstava na ulici”
(verejný priestor Trešnjevka), Priestor ako /moje/ územie” (HOLU), Chorvátsko do sveta”
(HOLU), Protokol podujatí” (Múzeum mesta Križevci), Farba na obrázku“ (Technické múzeum
Nikola Tesla), „Krok do neznáma” (Galéria originálneho umenia), „Saloni 2022/23” (Galéria
FLU LAB, Galéria Putolovac), „Bundalu” (2022, verejný prokurátor Bundek), „Bundalu”
(2023, verejný prokurátor Bundek), „Studalu” (2023), „Čiernobiely svet” (Grafické centrum,
Belehrad a galéria Putolovac, Záhreb}, z toho porota: „Ilustrácia a inšpirácia” (Galéria Shira},
„Dante 700” (Mestské múzeum Križevci), „ALU Záhreb – Oddelenie malby dnes” (galéria
APURI), “Vlaho Bukovac – paleta 2022” (galéria Putolovac), „9. Chorvátske trienále akvarelu”
(HDLU, Galéria Vjekoslava Karasa, Galéria umenia Slavonski Brod) „ALU Perspective The
best oť’ (2023, HOLU), „Erste Fragmenti 19” (Lauba), „7. Bienále malby” (Palača Vranyczany),
pričom v rokoch 2014, 2020, 2022 a 2023 samostatne vystavuje v Mestskom múzeu Križevci,
Galérii K2 v Križevci a Galérii Uža v Záhrebe. Podieía sa aj na projektech „Chorvátsko do
sveta“, „Murtić 100”, „Projekt Ilica: Q’Art”, „Čiernobiely svet”, „Artupunktúra”, „Vlaho Bukovac
– paleta 2022”, „Amfitrion” a iné. Na rok 2019/2020. a 2021/2022. dostáva pochvalu za
úspešnú prácu na akadémii, potom v roku 2023 i cena rektora a cena publika v rámci súťaže
„Erste fragmenati 19”. Momentálne je v 4. ročníku „Školy osobnostného a organizačného
rozvoja” (ŠOOR), navštevuje Facultas „Jungiánska trénerská škola”.

Diela umelca