Kissoczy Katarína

1956, Prešov

1974-1980 štúdium na Divadelnej akadémii múzických umení v Prahe, odbor divadelná scénografia. 1987 – 2000 v Holandsku a New Yorku študijný pobyt. Spolupráca s filmovými ateliérmi Barrandov, Praha, pôsobila ako scénografka v divadle HADI, Brno a Prostějov. V roku 1980 založila alternatívny priestor Dolinecká Praha, kde organizovala so Slovenskou novou vlnou fotografie výstavy, divadlo a koncerty. Od 1996 vlastná galéria Art Puzzle, Praha. 2008 založila Ateliér EM v Bratislave, Hommage á Erna Masarovičová, organizuje SEM 1 – 15 medzinárodné výtvarné sympóziá. Od 2013 vedie Galériu Záhrada – open air sochárska expozícia. 1986 získala Čestné uznanie WCC, Bratislava,1995 Bavorskú štátnu cenu za dizajn, Mníchov. Žije v Prahe a Bratislave.

Diela umelca