Kolenčíková Tamara

Tamara Kolenčíková je bratislavská rodáčka(1955).Výtvarné štúdiá započala na Strednej škole umeleckého priemyslu,následne na Vysokej škole výtvarných umení absolvovala v rokoch 1974-1980 u docentov Václava Ciglera a Askolda Žáčka odbor skla.Jej výtvarné formovanie ovplyvnilo rodinné prostredie:otec Alojz Klimo,významný maliar,grafik,ilustrátor-predstaviteľ geometrickej abstrakcie 60.rokov uplynulého storočia,rovnako matka Tamara Klimová,maliarka a grafička činná v zoskupení Klubu konkrétistov.

Do výstavného diania vstúpila Tamara Kolenčíková počiatkom osemdesiatych rokov jednak samostatne,jednak spolu so životným partnerom,grafikom a maliarom Vojtechom Kolenčíkom.Na skupinových výstaváchsa sa postupne angažovala v kresbe,grafike,užitom umení(umeleckom šperku,v navrhovaní hračiek).Postupne sa stále sústavnejšie zaoberala maľbou.

Tamara Kolenčíková rozvinula široký tvorivý program v kombinovaných technikách maľby,obohatenej kolážou a v obrazoch-asamblážach komponuje do obrazovej štruktúry jednak prírodniny,či stopové množstvá rôznych materiálov.Kompozičný rozvrh obrazového rytmu ustálila do štvorca či kruhu,čím dokazuje genetickú zakotvenosť v geometrickom princípe tvorby.Charakteristickou kvalitou jej obrazových výstupov je živá farebnosť,v ktorej sa identifikuje s umeleckým prejavom svojich predkov.Jej smerovanie prezrádza,že sa dopracovala nielen ku hravosti a  spontaneiite výtvarnej tvorby,ale že ju vystužuje aj premyslenou intelektuálnou zložkou.

Ľuba Belohradská