Kráľovičová Zuzana

Zuzana Kráľovičová sa narodila 29. júna 1980 v Dlhom nad Cirochou. V roku 2004 ukončila štúdium na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Po škole odišla do Londýna, kde tri roky pôsobila postupne v dvoch renomovaných architektonických ateliéroch a pracovala na mnohých medzinárodných projektoch. Od návratu na Slovensko je sú-časťou architektonického štúdia SIEBERT + TALAŠ, kam sa po materskej dovolenke na začiatku tohto roka vrátila.
Hoci jej zamestnaním je architektúra, jej vášňou sa stala ilustrácia. Jedno-duché grafické ilustrácie sú zhmotnením autentických zážitkov autorky. Možno ich vnímať ako jej denník či diár. Inšpiráciu nachádza v bežných si-tuáciách a ľuďoch, s ktorými prichádza do kontaktu. Ako sama hovorí, všetko, čo sa jej cez deň udeje, si veľmi intenzívne vizualizuje.
Výnimočná v jej tvorbe je práve spontánnosť, s akou kresby vznikajú. Na-plno sa tento prístup prejavuje v jej projekte Zážitkové steny, v ktorom svo-je diela tvorí na veľkoformátových plochách. Kresby sa rodia priamo na mieste a bez prípravy či vopred prepracovaného konceptu a sú prepojené s konkrétnym priestorom alebo ľuďmi, ktorí ho obývajú či užívajú.
Galerijný debut Kráľovičovej nazvaný Ilustrácie zachytáva jej tvorbu za po-sledných päť rokov, kedy sa jej vášeň naplno rozvinula. V období dvoch na seba nadväzujúcich materských dovoleniek sa kresleniu venovala najmä po nociach. Z „únikov” do paralelného sveta vznikli situačné čierno-biele i kolorované ilustrácie zachytávajúce zážitky kreatívnej duše a zároveň mat-ky. Mnohé z nich vtipne vykresľujú situácie, s ktorými sa žena v novej role musí popasovať. Autorka v noci bilancuje deň a svoje zážitky a stretnutia šikovne prenáša na papier, aby sa o ne podelila aj s vami.

Zuzana Kráľovičová žije v Bratislave, je vydatá a má dve deti.