Kvašňovská Martina

Narodila sa v Čadci v umeleckej rodine. Absolvovala na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave štúdium španielskeho jazyka a literatúry. Súkromne študovala kresbu v ateliéri Tibora Bártfaya a neskôr navštevovala kurzy kresby a maľby na Medzinárodnej akadémii umenia v Barcelone. Paralelne so štúdiom herectva na divadelnej škole „Beatrice Brout“ v Paríži si dopĺňala výtvarné vzdelanie v rezidenčných ateliéroch „59 Rivoli“. Po návrate na Slovensko tvorila v spoločnom ateliéri s maliarom a reštaurátorom Miroslavom Bezákom. Momentálne žije a tvorí vo vlastnom ateliéri v Bratislave a okrem maľby sa venuje herectvu a prekladateľskej činnosti, hovorí plynulo po anglicky, španielsky, francúzsky a taliansky. Orientuje sa na figurálnu maľbu a má za sebou niekoľko samostatných i spoločných výstav.
Výstavy:
2010 L´Exposition des artistes invités. 59 Rivoli Galerie d´art. Paris / Paríž
2018 Vznik Československých légií. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
Martina Kvašňovská. Hviezdy francúzskeho filmu
Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
2019 Martina Kvašňovská. Francúzske filmové hviezdy
Východoslovenské múzeum. Košice
2019 Milan Rastislav Štefánik. Galéria Francúzskeho inštitútu. Bratislava
2021 A. Hudecová, J. Wagnerová, M. Kvašňovská, L. Rubeljová. Malujsa
Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava
2022 M. Kvašňovská, J. Wagnerová, M. Di Gregorio. Paralelné svety
Sajado Eurovea Galleria. Bratislava
Arte Venezia. Scuola Grande San Teodoro. Venezia / Benátky