Veselá Lucia

Narodila sa 17. februára 1985 v Trnave. Po absolvovaní Ekonomickej univerzity v Bratislave študovala v rokoch 2011 – 2013 na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici v ateliéri klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku a v rokoch 2013 – 2017 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri Mal+by (doc. Klaudia Kosziba).
Žije v Bratislave a venuje sa maľbe a jej presahom do iných médií, objektu, inštaláciám, fotografii a videu. Má za sebou prvú desiatku samostatných a množstvo kolektívnych výstav a v roku 2019 bola finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB.