Matt Igor

Vo fotografiách Igora Matta spoznáte, ako dýcha príroda. Že rozpráva životom neopakovateľnej a stále sa meniacej harmónie. Keď sa zastavíte, dlhšie zahľadíte, a prestanete pracovať, vtedy začnete vnímať rozsah jej rozmeru záhad a poznania. Až vtedy uvidíte detail, tvorivú autorskú kompozíciu a veľkoleposť.
Igor Matt je majstrom analógovej fotografie. Technológie, ktorá vládla tomuto umeniu desiatky rokov. Jej pôvab je  fotením na klasický film. Zlý záber sa opraviť nedá. Pre umelca je výzvou byť dôslednejší a  lepšie pripravený. Technologický postup pri vyvolaní filmu a výrobe fotografií zostáva náročným, kde sa opäť možnosť omylu nepripúšťa. Autor aj tu rozvíja kreativitu pri definitívnej úprave a kvalitnom adjustovaní. Vytvára tak originálny signovaný obraz, zobrazujúci hodnoty nášho okolia i našej existencie.
Práve detail je v autorovej tvorbe začiatkom pri odhaľovaní celku. Čierno biely výraz klasickej fotografie pôsobivo zobrazuje jej vlastný život. V konečnom výsledku sú umelcove fotografie unikátne umelecké diela.
Krajina, príroda, či život v meste patria medzi hlavné autorove témy. Ich výraz podčiarkujú unikátne kompozičné zámery. Monochróm klasickej fotografie i dnes diváka fascinuje. Jeho oko nerozptyľujú farby, ani množstvo obrazových príbehov či detailov. Fotografia Igora Matta kladie dôraz na veľký rozmer, v ktorom sa aj detail stáva väčším a o to pôsobivejším. Jeho  výpovede o význame a hodnote zdanlivo obyčajného stromu, zasneženej prírody a vizuálne vstupy do jedinečnej prírody upozorňujú na jej veľkoleposť i hravosť.
Každý záber je nositeľom symbolov, krásy a prchavosti bytia. Anjelské krídla v zasnežených konároch, textúra stromu, slnko nad vrchmi, vysokohorské plesá, snežné búrky. Dominuje v nich zamyslenie a určitá nostalgia za tým, že tento moment už nikdy nebude opakovať. Ja však pociťujem radosť, že práve tento okamih zachytil a zvečnil.

Diela umelca