Meglić Monika

Narodila sa v roku 1987 v Záhrebe. V roku 2005 ukončila Školu úžitkového umenia a dizajnu a v rokoch 2005 – 2010 študovala na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe na oddelení prof. Duje Jurića. V roku 2015 získala špecializáciu múzejného pedagóga.

Monika Meglić žije v Záhrebe a venuje sa maľbe. Vystavovala na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách v Chorvátsku i v zahraničí a participovala na realizácii rozmanitých projektov v oblasti mozaiky a street artu.