Miča Ľubomír

Narodil sa 5. júna 1960 v Senici. V r. 1975 – 1979 študoval na Strednom odbornom učilišti strojárskom na Myjave. Svoje kreatívne záujmy najskôr rozvíjal v oblasti hudobného žánru. Na začiatku milénia pomerne radikálne reorganizoval a programovo presmeroval svoje aktivity, keď gitaru i mikrofón odsunul do úzadia a vymenil ich za maliarske plátno a farebné pasty a navyše v tomto rezorte rozbehol i vlastnú podnikateľskú činnosť. Od roku 2003 postupne absolvoval viaceré vzdelávacie a tvorivé aktivity v rámci VŠVU, Národného osvetové centra a i. V r. 2008 založil záujmové združenie výtvarníkov v Senici SenArt. Od r. 2012 je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska pri SVÚ, v r. 2019 zaradený do zoznamu profesionálnych umelcov FPU.
Samostatné výstavy:
2006 Farby a sny. Myjava, SNM – Múzeum SNR
2007 Farebné sny (spolu s Máriou Horčinovou). Nová Baňa, Pohronské
múzeum
2008 Obrazy. Kroměříž, Galéria Artuš (CZ)
2008 Farebné impresie. Holíč, Kníhkupectvo Bystrický
2009 Výtvarné variácie. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2010 Výtvarné epizódy. Malacky, Mestské centrum kultúry
2011 Obrazy 2001 – 2011. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2013 Plocha a štruktúra. Piešťany, Galéria Fontána
2016 Horizonty. Skalica, Záhorské múzeum; Holíč, Mestské múzeum
a galéria; Senica, Galéria v podkroví ZUŠ
2017 VI. strážnický salon Františka Cundrly (spolu s Františkom Pavlicom).
Strážnice (CZ)
2018 Obrazy 2014 – 2017. Uherský brod, Galerie DK Panský dům (CZ);
Mikulov, Galerie Konvent (CZ); Kyjov, Radniční galerie (CZ); Velké Meziříčí, Muzeum (CZ); Velehrad, Turistické centrum (CZ); Luhačovice, Městský dům kultury Elektra (CZ)
2019 Obrazy 2014 – 2019. Břeclav, Synagóga (CZ)
2019 Nové obrazy. Senica, Caffeshop company
2020 Big & Small. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2022 Vchádzanie do krajiny. Senica, Záhorské osvetové stredisko
Kolektívne výstavy (výber)
Žije, pracuje a tvorí v Senici. Venuje sa abstraktnej maľbe, okrajovo krajinomaľbe.
Samostatné výstavy:
2006 Farby a sny. Myjava, SNM – Múzeum SNR
2007 Farebné sny (spolu s Máriou Horčinovou). Nová Baňa, Pohronské
múzeum
2008 Obrazy. Kroměříž, Galéria Artuš (CZ)
2008 Farebné impresie. Holíč, Kníhkupectvo Bystrický
2009 Výtvarné variácie. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2010 Výtvarné epizódy. Malacky, Mestské centrum kultúry
2011 Obrazy 2001 – 2011. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2013 Plocha a štruktúra. Piešťany, Galéria Fontána
2016 Horizonty. Skalica, Záhorské múzeum; Holíč, Mestské múzeum
a galéria; Senica, Galéria v podkroví ZUŠ
2017 VI. strážnický salon Františka Cundrly (spolu s Františkom Pavlicom).
Strážnice (CZ)
2018 Obrazy 2014 – 2017. Uherský brod, Galerie DK Panský dům (CZ);
Mikulov, Galerie Konvent (CZ); Kyjov, Radniční galerie (CZ); Velké Meziříčí, Muzeum (CZ); Velehrad, Turistické centrum (CZ); Luhačovice, Městský dům kultury Elektra (CZ)
2019 Obrazy 2014 – 2019. Břeclav, Synagóga (CZ)
2019 Nové obrazy. Senica, Caffeshop company
2020 Big & Small. Senica, Záhorské osvetové stredisko
2022 Vchádzanie do krajiny. Senica, Záhorské osvetové stredisko

Kolektívne výstavy (výber)
Žije, pracuje a tvorí v Senici. Venuje sa abstraktnej maľbe, okrajovo krajinomaľbe.
2006, 2008, 2010
Perla Adrie, Medzinárodný festival umenia. Grottammare
(Taliansko)
2008 Senica – Pultusk. Pultusk, Galeria Sztuki 4 Strony Swiata (Poľsko)
2008 Medzinárodný rok planéty Zem. Bratislava, Slovenský rozhlas
2008 Alexander Dubček – vznik legendy. Bratislava, Národná rada
2009 3 in1. Trutnov, Galerie města Trutnova (CZ)
2012 Autoportréty, Salón Združenia výtvarných umelcov západného
Slovenska (ZVUZS). Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2013 Eráto VI., Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2014 Kontrasty, Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2014 VI. stretnutie umelcov Záhoria. Senica, Záhorská galéria Jána
Mudrocha
2015 Eráto VII., Salón ZVUZS. Dunajská Streda, Galéria súčasných
maďarských umelcov
2015 Vernisáž pre štyroch. Bratislava, Pálffyho palác, Zámocká ul.
2016 Iná krajina – Domovina, Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské
múzeum
2016 V. břeclavský umelěcký salon. Břeclav, Cukrovar (CZ)
2016 Trojka Záhoria. Holíč, Mestské múzeum a galéria
2017 Eráto VII., Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum; Dunajská
Streda, Galéria súčasných maďarských umelcov
2017 Senica – Pultusk. Pultusk, Galeria Sztuky 4 Strony Swiata (Poľsko)
2018 Oscilácia, Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum
2019 Artfúzia, Salón ZVUZS. Dunajská Streda, Žitnoostrovské múzeum
2019 Hľadáme umelcov: Maľba SK – CZ. Bratislava, Staromestská galéria
ZICHY (2. miesto)
2019 VII. Stretnutie umelcov Záhoria. Senica, Záhorská galéria Jána
Mudrocha
2020 30 ZVUZS, 1990 – 2020. Bratislava, Galéria Umelka; Trnava,
Západoslovenské múzeum
2020 8. bienále voľného výtvarného umenia. Bratislava, Galéria Umelka
2021 Revenancie, Salón ZVUZS. Bratislava, Galéria Umelka; Trnava,
Západoslovenské múzeum

Diela umelca