Michal Šuda

1977, Bratislava
V rokoch 1988 – 1991 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor keramika, prof. Michal Zdravecký. 1993 – 1999 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Objekt a portrét, prof. Juraj Meliš.2000 – 2001 štúdium na Universität für Angewandte Kunst, Viedeň, Rakúsko. Pôsobí ako vysokoškolský pedagóg na Ústave výtvarnej tvorby a multimédií, Fakulta architektúry a designu, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Žije a tvorí v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe.

Diela umelca