Pavúčková Miroslava

Miroslava Pavúčková pochádza z Borského Mikuláša na západnom Slovensku, pričom momentálne pôsobí a tvorí v dedinke Čáry. Už v mladosti sa začala venovať umeleckým aktivitám na Základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore. Množstvo nevyhnutných rodinných a pracovných povinností jej na dlhší čas neumožnilo venovať sa umeleckej činnosti, pred niekoľkými rokmi sa však znova vrátila k maľovaniu. Jej dominantnou témou sú abstraktné diela, výtvarne spracované témy imaginácie, prameniace z individuálneho podvedomia ľudskej psychiky. Pri práci je jej stimulom hudba, a to predovšetkým hudba vážna, ktorá Miroslave umožňuje ponorenie sa do vlastných myšlienok a magického, časom neohraničeného vnímania. Vystavovala na viacerých spoločných i samostatných výstavách vo svojom regióne i v blízkom zahraničí – v Českej republike a Rakúsku. S jej dielami sa môžeme často stretnúť v priestoroch reštaurácií, ale tiež aj v nemocniciach, kde môžu prispieť k priaznivejšiemu vnímaniu prostredia.

2019 Bad Pirawarth
2020 kultúrny dom Kúty
2021 kultúrny dom Čáry
2021 – stála výstava v nemocnici Břeclav
2023 reštaurácia Fitpit Senica