NOVÁK ROMAN

Roman Novák *1973, žije a tvoří v Praze Významným milníkem v mojí tvorbě, je setkání s výtvarníkem Michalem Singerem a jeho tvorbou. Velkým povzbuzením pro mne bylo vyjádření Michala k mým pracím k nimž se vyjádřil, že některé jsou podařené a rozhodně bych se měl dále rozvíjet. V současné době pracuji ve dvou odlišných a na sobě nezávislých formách. V jedné jde o malbu čistě náhodnou bez jakýchkoliv vizí a představ, kdy obraz vzniká samočinně. De facto spontánně. Stejně spontánně malbu končím jako ji začínám. Výsledkem je pak dílo chaosu a změti neuspořádaných myšlenek, které prostřednictvím malby mimovolně přenáším do vnějšího světa. Druhá forma je o přípravě rastru, který tvoří základ či podklad budoucího obrazu. V těchto rastrech vyhledávám konkrétní tvary, které následně spojuji do celků, jež ve výsledku mohou působit zcela absurdně. I toto se děje bez jakéhokoli předem zamýšleného záměru, cíle. Jednotlivé rastry a vztahy na nich či v nich vytvářené, jsou dílem mojí momentální představivosti. Tento druh tvorby mne naplňuje, ale je pravdou, že postupem vývoje díla se dostávám do stresových situací vyvolávající ve mne pocit úzkosti, obavy… Moje praxe se vymyká běžným vzorcům, nepracuji souvisle, zcela nahodile vybírám materiál, volím techniku, barvy. Má tvorba prakticky není limitována, pracuji v podstatě se vším, co je k dispozici. Takto přistupuji k tvorbě objektů, které v zásadě tvořím z materiálů, jež mnohdy unikají pozornosti většině z nás. A co tvoří moje portfolio? Zbytkové dřevo, kusy starých látek, tiskoviny, dráty, kosterní ostatky zvířat, sklo… Mohlo by se o mě říci, že tvořím z chaosu momentálních myšlenek…

Diela umelca