Pacalaj Vít

1960, Nová Baňa
V rokoch 1975 – 1979 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, odbor rezbárstvo, prof. Ludwika Korkoša, Bratislava. 1991 – 1993 Vysoká škola výtvarných umení, figurálne sochárstvo, Bratislava, profesori Vladimír Havrila, Juraj Meliš, Jozef Jankovič. Žije v Bratislave, venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorb