Pala Martin

1975, Bratislava
1993 – 1994 štúdium na Hochschule für Angewandte Kunst, Viedeň, Rakúsko, Oddelenie Produktgestaltung – Metal, prof. Ron Arad, 1993 – 1999 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Objekt a portrét, prof. Juraj Meliš.Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe.