Halasová Paulína

Narodila sa 2. októbra 1992 v Martine. V rokoch 2011 – 2017 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v Ateliéri Mal+by (doc. Klaudia Kosziba) a paralelne v rokoch 2012 – 2015 na Vysokej škole múzických umení, na katedre scénografie. V rokoch 2015 – 2016 bola na stáži na Akadémii výtvarných umení v Prahe, v ateliéri prof. Michaela Rittsteina.
Žije v Spišskej Novej Vsi a venuje sa kostýmovej tvorbe, scénografii a maľbe, s občasnými presahmi do konceptuálnych polôh. Má za sebou viacero samostatných i kolektívnych výstav a v rokoch 2019 a 2020 bola finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB a v roku 2021 finalistkou súťaže Trienále portrétu.