DUBINA PAVOL

Narodil sa 19.decembra 1975 v Bratislave. V rokoch 1990 – 1994 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor kameňosochárstvo a v rokoch1994 – 2000 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v sochársko atelieréri prof. Juraja Bartusza a prof. Juraja Meliša. V roku 1999 absolvoval dvoj semestrálny študijný pobyt na Kunst Fachhochschule v nemeckom Kieli, v ateliéri prof. Kerstin Abrahamovej.

Žije v Bratislave a venuje sa voľnému i monumentálnemu sochárstvu, interiérovým i exteriérovým objektom a realizáciám do architektúry. V poslednom období tvorí v oblasti dizajnu a reštaurovania kovových historických artefaktov. Je členom Spolku výtvarníkov Slovenska a má za sebou mnoho úspešných výstavných prezentácií.

 

Samostatné výstavy

 

2005 Pavol Dubina “Pocity nového reálneho priestoru“. KFA Galery. Bratislava

2005 Pavol Dubina “poCity“. TECHO. Bratislava

2012 Pavol Dubina. NAY. Dunajská Lužná

2015 Pavol Dubina. Audi exclusive gallery. Bratislava

 

Kolektívne výstavy

 

1999 Multiple. Galerie. Lübeck / Nemecko

2000 Socha a objekt V. Bratislava

2004 Parallele figurative V. Arconi del Palazzo dei Consoli. Gubbio. Taliansko

2004 Výtvarné paralely VI. Pálffyho palác. Bratislava

2004 Socha a objekt IX. Bratislava

2004 Žena vo výtvarnom umení. Galéria Snina. Snina

2005 Stretnutie generácií II. Členská výstava SVS. Výstavná sieň UBS. Dostojevského rad. Bratislava

2006 Stretnutie generácií III. Členská výstava SVS. Výstavná sieň UBS. Slovenský rozhlas. Bratislava

2006 Paralelle figurative VII. Palazzo Scuole Elementari Garibaldi. Umbertide – Perugia. Taliansko

2006 PRAE-ARS. Veneri, cacciaori, simboli. Museo nationale prehistoricoetnografico. Rím. Taliansko

2006 Die Schätze der Neuen. Schloss Halbturn. Halbturn. Rakúsko

2006 Past and Present. Slovak Sculpture. Schloss Halbturn. Halbturn. Rakúsko

2007 Stretnutie generácií IV. Členská výstava SVS. Pálffyho palác. Bratislava

2007 Arte Slovacca – Spazio Aperto. Chiostro del Converto di San Francesco. Umbertide – Perugia. Taliansko

2007 Členská výstava SVS – Výber. Pálffyho palác. Bratislava

2008 Spolok výtvarníkov Slovenska – 15. výročie založenia. Členská výstava SVS. Dom umenia. Bratislava

2009 Slovenské umenie. Palugyayov palác. Bratislava

2009 Stretnutie. Členská výstava SVS. Dom umenia. Bratislava

2009 Výtvarné paralely VIII. Galéria SILENCIUM. Panneurópska vysoká škola. Bratislava

2010 Výtvarné paralely VIII. Slovenský inštitút v Prahe. Praha

2010 Stretnutie. Členská výstava SVS. Dom umenia. Bratislava

2010 Výtvarné paralely IX. Galéria SILENCIUM. Panneurópska vysoká škola. Bratislava

2011 Pocta Vladimírovi Kompánkovi. Členská výstava SVS. Dom umenia. Bratislava

2011 Výtvarné paralely X. Galéria SILENCIUM. Panneurópska vysoká škola. Bratislava

2012 Pocta Vladimírovi Kompánkovi. Členská výstava SVS. Považská galéria umenia. Žilina

2012 Výtvarné paralely XI. Galéria SILENCIUM. Panneurópska vysoká škola. Bratislava

2013 Stretnutie. Členská výstava SVS. Galéria SVU. Bratislava

2013 Výtvarné paralely XII. Galéria SILENCIUM. Panneurópska vysoká škola. Bratislava

2013 20 rokov SVS. Galéria slovenského rozhlasu. Bratislava

2014 Stretnutie. Členská výstava SVS. Galéria slovenského rozhlasu. Bratislava

2014 Künstlerische Parallelen. Slowakisches Institut in Wien. Viedeň. Rakúsko

2015 Stretnutie. Členská výstava SVS. Galéria slovenského rozhlasu. Bratislava

2016 Stretnutie. Členská výstava SVS. Galéria slovenského rozhlasu. Bratislava

2016 Stretnutie. Výber členskej výstavy SVS. Slovenský inštitút v Prahe. Praha

2016 Pocta Petrovi Strassnerovi. Hrad Devín. Devín

2016 Srdcové záležitosti. Audi exclusive gallery. Bratislava

2017 Franko Bušić – Pavol Dubina. “Kontinuita”. Savoy Gallery. Bratislava

 

Sympóziá

 

1996 Študentské sympózium. Kremnica

1996 Sympózium Kontakty. Kittsee. Rakúsko

1997 Minisympózium. Komjatice

1997 sympózium. Komárno

2004 Sochárske sympózium. Devín

 

Monumentálne realizácie

 

2006 Spolupráca pri realizácii sochy M.R.Štefánika. Eurovea. Bratislava

2006 Pamätník obetiam extrémizmu. Bratislava

2007 Grey bear. Golfový klub. Tále

2008 Fontána Osud. Veľký Krtíš

2010 Pamätník Karola Róberta zAnjou. Kremnica

2011 Fontána Dejiny. Myjava

2016 Pamätník Antona Malatinského. Trnava