POTOČEK PAVOL

Narodil sa 27. mája 1925 v rumunskom Peregu v rodine slovenského evanjelického duchovného. Pred vojnou študoval na Strednej priemyselnej škole grafickej v neďalekej Rešici a v rokoch 1940 – 1944 v Prahe. Po skončení vojny (1945) prichádza do Bratislavy a v rokoch 1952 – 1956 študuje výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského u prof. Eugena Lehotského.

Dlhé roky pôsobil ako pedagóg na Strednej škole umeleckého priemyslu a na Strednej priemyselnej škole grafickej v Bratislave. Žil v Bratislave a venoval sa maľbe, kresbe a grafike.

Bol členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov a členom Slovenskej výtvarnej únie – Spoločnosti voľných výtvarných umelcov. Od roku 1963 zaznamenávame jeho účasť na mnohých individuálnych i kolektívnych výstavách doma i v zahraničí. Od roku 1974 bol štatutárnym členom Spoločnosti nezávislých umelcov Sociéte des Artistes Indépendants v Paríži a vystavoval na Salónoch v Grand Palais v Paríži i na medzinárodných výstavách v Ženeve, Deauville, v Ríme, Parme, Pise, ale i v Kanade, USA či v Japonsku. Na viacerých zahraničných podujatiach získal významné ocenenia a jeho diela sú v mnohých domácich i zahraničných verejných i súkromných zbierkach. Zomrel v Bratislave 13. mája 2012.

Diela umelca