Polonský Marián

1943, Hubina
V rokoch 1962 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Rudolfa Pribiša v Bratislave, ateliér reliéfneho sochárstva. Je členom medailérskej federácie FIDEM a  organizátorom sympoziálnych, výstavných i edičných aktivít. V roku 2015 sa stal laureátom Ceny Spolku výtvarníkov Slovenska, v roku 2018 získal Cenu Fra Angelica a v roku 2019 Cenu Fondu výtvarných umení. Venuje sa medailérstvu, keramike a sochárskej tvorbe. Žije a tvorí v Bratislave.