Roskoványiová Zuzana  

Narodila sa 7. augusta 1979 v Košiciach do umeleckej rodiny akademického maliara Štefana Roskoványiho. Celé detstvo i mladosť spoločne so svojou sestrou Katarínou nasávala atmosféru ateliéru a spoznávala svet farieb, ktorý jej učaril. Rodičia však neboli veľmi nadšení Zuzaninou túžbou venovať sa umeniu. Napriek tomu v rokoch 2002 – 2008 študovala na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (prof. Dušan Srvátka), odbor dejepis – výtvarná výchova. Diplomovú prácu obhájila v odbore Maľba pod vedením akademického maliara Prokipa Kolisnyka. Po jej skončení pôsobila ako učiteľka na Športovom gymnáziu v Košiciach. Počas vysokoškolského štúdia sa náhle musela rozlúčiť so svojim otcom, ktorý tragicky zahynul. Smútok v duši premenila pomocou farieb a štetca na príbehy z plátna, vďaka čomu farby v ateliéri jej otca nikdy nevyschli. Od roku 2020 pôsobí ako umelec v slobodnom povolaní a naplno sa venuje maľbe, ktorá sa stala jej životom. Žije a tvorí v Košiciach spoločne so svojim psíkom Dantem a prostredníctvom svojich obrazov sa snaží vyčariť úsmev milovníkom umenia kdekoľvek na svete.

Samostatné výstavy
2013 – Cognac club, Košice
2014 – Výstava Obrazov Zuzana Roskoványiová, Dom Umenia, Košice
2015 – Fashion café, Košice
2018 – Život je bláznivý karneval, Galéria Bašta, Košice (Východoslovenské múzeum)
2019 – Môj svet, Fashion point, Košice

Kolektívne výstavy
2017- Vianoce vo výtvarnom umení, Hotel Bankov, Košice
2019- Košice a umelci, Košice
2019 – Pocta Vincentovi Hložníkovi, Slovenský rozhlas, Bratislava 
2022- Jarné variácie, Fabrika 48, Košice