SABLER VLADIMÍR

Vladimír Sabler sa narodil 16. januára 1957 v Bratislave. Ako absolvent Vysokej školy ekonomickej v Prahe a v Bratislave v roku 1981 začal pracovať na polygrafickom oddelení Podniku zahraničných služieb INCHEBA, kde sa podieľal na grafických projektoch a zároveň sa začal paralelne venovať kresbe a maľbe. Okrajovo spolupracoval i na projektoch sochára Štefana Belohradského, ktorý ho veľmi inšpiroval. Neskôr pracoval ako produkčný v Československej televízii. Začiatkom roka 1985 emigroval do Rakúska, kde pokračoval vo vlastnej tvorbe a orientoval sa najmä na komornú maľbu realizovanú kombinovanou technikou, a tiež na úžitkovú grafiku. Bol autorom loga Gustav Mahler Jugend Orchester. Svoju tvorbu predstavil vo Viedni na výstavách v galérii Atelier Jan. V roku 1986 odchádza z Rakúska do Spojených štátov amerických a v Chicagu pracuje v Anderson Studios ako grafik. Zároveň ďalej pokračuje v maľbe obrazov už aj väčších formátov, ktoré predstavil na výstave v Renata Gallery v Chicagu a v priestoroch Anderson Studios v Evanstone. Po niekoľkých rokoch sa vracia späť do Viedne a ďalej tvorí v oblasti maľby a úžitkovej grafiky. Spolupracuje s významným rakúskym architektom a dizajnérom Carlom Auböckom, a tiež so slovenskou firmou Expo Line a s architektom Karolom Kállayom. Postupne sa však sústreďuje hlavne na oblasť výstavníctva, úžitkovej grafiky a interiérového dizajnu. Koncom deväťdesiatych rokov sa vracia na Slovensko, no k maliarskej tvorbe sa vracia až po roku 2015. Žije v Bernolákove a venuje sa komornej maľbe a úžitkovej grafike.