ŠIROKÝ ŠTEFAN

Narodil sa 13.11.1957 v Bratislave, kde momentálne žije a tvorí. Maľbe a sochárstvu sa venuje od mladosti. Umelecké vzdelanie získal na trojročnom štúdiu krúžkovej umeleckej škole pod vedením Jána Škultétyho, kompozíciu u Ing. Arch. L. Kaffku. Začínal s abstraktnými kresbami a kolážami. Už roky prezentuje svoju tvorbu na výstavách doma i v zahraničí. Tvorí zaujímavé maliarske kompozície, ktoré majú charakter autorovho rukopisu. V roku 1992 založil reklamnú agentúru, v ktorej pôsobil aj ako a grafik. Vystavuje na Slovensku, v Českej republike, Taliansku a Ukrajine