STRASSNER GABRIEL

Narodil sa 12. marca 1979 v Bratislave. V rokoch 1993 – 1997 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, odbor kameňosochárstvo u prof. Vojtecha Lovišku a v rokoch 1998 – 2004 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre reštaurovania sochy u prof. Dany Salamonovej a u doc. Jaroslava Kubu. Od ukončenia vysokoškolského štúdia pracuje ako pedagóg na Katedre reštaurovania, od roku 2009 ako vedúci ateliéru.

Žije v Bratislave a vedľa pedagogickej činnosti a reštaurovania umeleckých diel sa venuje voľnej sochárskej tvorbe v rozmanitých materiáloch. Má za sebou mnohé výstavy a účasť na sochárskych sympóziách na Slovensku i v zahraničí.

 

Výstavy (výber)

2001   Dvanásta. Galéria Živa. Zvolen

2009   Uhly pohľadu. Bratislavská  vysoká  škola práva. Bratislava

2010   Dotyky s umením. Devín. Námestie sv. Cyrila a Metoda.  Bratislava

2011   Hommage á Peter Strassner. Hrad Devín. Bratislava

Výtvarné paralely X. Galéria Silencium. Paneurópska vysoká škola. Bratislava

2012   Salón. Dom umenia. Bratislava

Hommage á Peter Strassner II. Hrad Devín. Bratislava

Výtvarné paralely XI. Galéria Silencium. Paneurópska vysoká škola. Bratislava

2013   Stretnutie 2013. Galeria SVÚ. Bratislava

Salón. Galéria SVÚ. Bratislava

Hommage á Peter Strassner III. Hrad Devín. Bratislava

Výtvarné paralely XII. Galéria Silencium. Paneurópska vysoká škola. Bratislava

2014   Küstlerische Parallelen XII. Slowakische Institut in Wien. Viedeň (A)

Hommage á Peter Strassner  IV. Hrad Devín. Bratislava

Ausstellung mit Werken Slowakischer Künstler. Olga Art Gallery. Hainburg. (A)

2015   Hommage á Peter Strassner V. Hrad  Devín. Bratislava

Výtvarné paralely XIV. Galéria Silencium. Paneurópska vysoká škola. Bratislava

2016   Hommage á Peter Strassner VI. Hrad Devín. Bratislava

Stretnutie 2016. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava

Výtvarné paralely XV. Galéria Silencium. Paneurópska vysoká škola. Bratislava

2017  Hommage á Peter Strassner VII. Hrad  Devín. Bratislava

Stretnutie 2017. Galéria Slovenského rozhlasu. Bratislava