Szittay Robert

1972, Bratislava
1993 – 1996 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, 1998 na Akademii výtvarných umení, Praha, Oddelenie sochárstva, prof. Karel Nepraš. 1998 – 2001 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Ateliér Socha a priestor, prof. Jozef Jankovič, Žije v Bratislave, venuje sa sochárskej tvorbe. V rokoch 2003, 2012,2016 a 2018 bol rezidentom v Cité internationale des arts v Paríži.

Diela umelca