Tabakova Christina

Christina Tabakova (1970, Plovdiv) študovala v rokoch 1985 – 1989 na Strednej umelecko-priemyselnej škole (SUPŠ) v Bratislave u akad. mal. Rudolfa Filu a v rokoch 1990 – 1996 grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Stanislava Stankociho. Po ukončení štúdia sa začala venovať komerčnej grafickej tvorbe, pričom však neustále hľadala aj iné možnosti (seba)vyjadrenia. Skúšala rôzne maliarske techniky, experimentovala s papierom. Náhoda ju napokon priviedla k práci s nájdenou realitou – k odhodeným predmetom z prostredí zberných dvorov a šrotovísk, ktoré umeleckou recykláciou vracia „späť do života“. Tam kde v kope starého šrotu niekto vidí obťažujúci neporiadok, ona nachádza zdroj inšpirácie pre svoju tvorbu. Pôvab jej objektov a asambláží je založený na reflexívnom asociatívnom videní, ktoré je staré ako samotné ľudské vedomie. Je to „umelecký sval“, ktorý je skrytý aj v nás a môžeme ho aktivovať pri každodennom hemžení predmetov medzi nami.