Težak Gorana

Narodila sa v Pule v roku 1985. Od roku 2000 študovala na Škole úžitkového umenia a dizajnu v Pule a v roku 2010 ukončila štúdiá na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe na oddelení prof. Duje Jurića.

Gorana Težak žije v Záhrebe a v Pule a venuje sa maľbe a kresbe. Má za sebou množstvo individuálnych i kolektívnych výstav a zúčastnila sa na viacerých umeleckých rezidenciách i na humanitárnych projektoch v Slovinsku v Medane, v Taliansku vo Varese, v Rakúsku vo Wartberg ob der Aist.

Je členkou Chorvátskej asociácie umelcov Istrie (od 2012), Chorvátskej asociácie nezávislých umelcov (od 2017) a od roku 2018 je členkou CAA.