Tomaňa Kika

Narodila sa 23. septembra 1995 v Malackách. V rokoch 2011 – 2015 študovala na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Bratislava, odbor Ručné výtvarné spracovanie textílií u Anny Bohatovej a v rokoch 2015 – 2022 na Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava, Katedra textilnej tvorby, Ateliér textilnej tvorby v priestore u doc. Blanky Cepkovej. V rokoch 2017 – 2018 v rámci programu ERASMUS študovala na Burg Giebichenstein Kunsthochschule v Halle an der Saale u prof. Ulricha Reimkastena a v roku 2018 absolvovala internú stáž na Katedre grafiky a iných médií v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky u doc. Vojtecha Kolenčíka. Žije v Seredi a tvorí v oblasti maľby, tapisérie a mäkkej plastiky.
Výstavy
2015 Modré Blue(s). Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava – 2017 Sedí to. Dizajn štúdio ÚĽUV, Bratislava – 2019 Textil v priestore. Galéria umenia Ernesta Zmetáka, Nové Zámky – 2021 VI. Textile Art of Today. Danubiana Meulensteen Art Museum,  Bratislava-Čunovo – Nová vlna. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery, Bratislava – 2022 VI. Textile Art of Today. Pesti Vigadó. Budapešť – VI. Textile Art of Today. Tatranská galéria. Elektráreň, Poprad – VI. Textile Art of Today. Muzeum Historyczne, Bielsko-Białe – VI. Textile Art of Today. Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradište – Kika Tomaňa. Paradox World. Staromestská galéria Zichy, Bratislava