Tomaňa Kika

Narodila sa 23. septembra 1995 Malackách. V rokoch 2011 – 2015 študovala na Strednej škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor ručné výtvarné spracúvanie textílií u Anny Bohatovej a v rokoch 2015 – 2022 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre textilnej tvorby, v Ateliéri textilnej tvorby v priestore u doc. Blanky Cepkovej. V rokoch 2017 – 2018 v rámci programu ERASMUS študovala na Burg Giebichenstein Kunsthochschule v Halle an der Saale u prof. Ulricha Reimkastena a v roku 2018 absolvovala internú stáž na Katedre grafiky a iných médií, v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky, u doc. Vojtecha Kolenčíka. Žije v Seredi a tvorí v oblasti maľby, tapisérie a mäkkej plastiky.

Výstavy:
2015 Modré Blue(s). Dizajn štúdio ÚĽUV. Bratislava
2017 Sedí to. Dizajn štúdio ÚĽUV. Bratislava
2019 Textil v priestore. Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch
2021 VI. Textile Art of Today. Danubiana Meulensteen Art Museum. Bratislava-Čunovo
2021 Nová vlna. T.O.P. AUTO PREMIUM Art Gallery. Bratislava
2022 VI. Textile Art of Today. Pesti Vigadó. Budapešť
2022 VI. Textile Art of Today. Tatranská galéria. Elektráreň. Poprad
2022 VI. Textile Art of Today. Muzeum Historyczne. Bielsko-Białe
2022 VI. Textile Art of Today. Galerie Slováckého muzea. Uherské Hradište
2022 Kika Tomaňa. Paradox World. Staromestská galéria Zichy. Bratislava