Wagnerová Jana

Narodila sa v Bratislave, kde študovala na Fakulte manažmentu na Ekonomickej univerzite, následne absolvovala magisterské štúdium na Fakulte masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Od útleho detstva sa však venovala herectvu a po štúdiách na Umeleckej škole muzikálu Alcana v Bratislave sa presadila ako profesionálna herečka. Je veľmi úspešná v dabingu i vo filme. Jej druhou vášňou, ktorej sa venuje tiež dlhodobo, je výtvarné umenie. Aj tu v ostatných rokoch vstupuje do povedomia verejnosti svojimi žiarivými a magickými dielami i výstavnými prezentáciami. Žije a tvorí vo svojom ateliéri v Devíne a venuje sa maliarskym technikám.

Výstavy:
2016 Jana Wagnerová. Le Papillon. Bratislava
2018 Kolektívna výstava spoločnosti Artem. Zichyho palác. Bratislava
Kolektívna výstava spoločnosti Artem. Pálffyho palác. Bratislava
2019 Salve Prachatice 2019. Kulturní centrum O. H. Hajeka. Prachatice
2021 A. Hudecová, J. Wagnerová, M. Kvašňovská , L. Rubeljová. Malujsa
Západná terasa Bratislavského hradu. Bratislava
2022 A. Hudecová, J. Wagnerová, F. Radačovský. Porozumenie.
Pistoriho palác. Bratislava
M. Kvašňovská, J. Wagnerová, M. Di Gregorio. Paralelné svety
Sajado Eurovea Galleria. Bratislava
Arte Venezia. Scuola Grande San Teodoro. Venezia / Benátky