KLIMO Alojz – Nefiguratívna kompozícia. 1987

Tempera na papieri, dublované na sololite. 42 x 30 cm

mám záujem