KLIMO Alojz – Veľké a malé obdĺžniky. 1986

Tempera na papieri, dublované na sololite. 37,5 x 29,5 cm

mám záujem